000029 Informatie Analist Software Standaardisatie

Uitvrager
IPNW marktplaats
Startdatum
18-02-2013
Verwachte einddatum
17-05-2013
Standplaats
Amsterdam
Functieprofiel
Een groot deel van de werkplekhardware van de Regionale Politie Eenheid Amsterdam is verouderd en wordt zodoende in 2013 vervangen. Hierdoor wordt de continuïteit, beschikbaarheid en tevredenheid van de gebruiker voldoende geborgd. In dit kader worden circa 400 werkstations / fat clients binnen de Eenheid Amsterdam (52 locaties) vervangen. Om de vervanging doelmatig te kunnen uitvoeren, zijn gedegen inventarisaties van de functionaliteit op deze werkstations / fat clients benodigd. Daarbij is het van belang dat wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen inzake standaardisatie. In deze context is een functionele analyse van groot belang. Voor het verrichten van deze inventarisaties zijn wij op zoek naar een Informatie Analist Software Standaardisatie.

De taken zijn bij deze opdracht als volgt voor de Informatie Analist Software Standaardisatie beschreven:

– is verantwoordelijk voor de realisatie van de inventarisatie van applicaties op circa 400 werkstations / fat clients;

– nagaan wat er aan functionaliteit nodig is op de circa 400 werkstations / fat client, welke zal worden uitgerust met het besturingssysteem Windows 7 software;

– het matchen van inventarisatierapporten aan de standaarden en het geven van een migratieadvies (de applicatieportfolio dient te worden afgestemd op de landelijke richtlijnen);

– gesprekken voeren met gebruikers en leidinggevenden binnen de Eenheid Amsterdam;

– het uitwerken van gedegen inventarisatierapporten;

– bevindingen rapporteren aan de Projectleider en de stuurgroep.

Opmerking: dit is een aanvraag die opnieuw is gepubliceerd, aangezien de vorige gepubliceerde aanvraag (IPNW-MP-2012-DFS-149; beheer nr. 000025) niet was ingevuld.

Start publicatie
22-01-201300:00
Start publicatie
24-01-201310:00
Start publicatie
25-01-201323:59
Start publicatie
30-01-201310:00
Start publicatie
30-01-201300:00
Start publicatie
31-01-201323:59reageer direct