Beste leverancier,

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie betrouwbaar en integer is. Eén van de
manieren om daarvoor te zorgen is het screenen van (nieuwe) inhuurmedewerkers.

Helaas lopen momenteel de doorlooptijden van de screenings op. Dit heeft gevolgen voor nieuwe
screeningsaanvragen maar ook voor lopende screenings waarbij uw kandidaat momenteel in
screening staat. Normaliter duurt een screeningsaanvraag ongeveer 8-10 weken, maar dit kan in de
huidige situatie oplopen tot maximaal 16 weken. Houd er a.u.b. rekening mee dat dit een indicatie is
en kan afwijken.

Wij doen ons uiterste best de effecten op uw kandidaten en matchmaking te minimaliseren. Dit doen
wij o.a. door de startdatum in nieuwe uitvragen aan te passen naar de nieuwe doorlooptijd. Zo heeft u
de mogelijkheid dit mee te nemen in uw werving & selectie proces. Om grip te houden op de
doorlooptijden willen wij u en uw kandidaat vriendelijk verzoeken om de gevraagde
screeningsdocumenten compleet en tijdig aan te leveren, dit om verdere vertraging in het proces te
voorkomen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt contact opnemen met onze
backoffice via inhuurdesk-das.recruitment.hrm@politie.nl.

Met vriendelijke groet,
Inhuurdesk Politie