Aankondiging verlengen van de looptijd van de categorieën in het DAS
Op 21 maart 2020 om 12:30u eindigt de looptijd van de DAS categorieën binnen de Inhuurdesk van de politie.

De Politie zal gebruik maken van de mogelijkheid om de looptijd van alle 10 de categorieën te verlengen. De einddatum van deze categorieën wordt vastgesteld op 21 maart 2025 onder gelijkblijvende voorwaarden. De Politie behoudt zich het recht voor de looptijd van de categorieën 2 maal met 1 jaar te verlengen.

Geen actie wanneer u reeds bent ingeschreven

De verlenging heeft geen consequenties voor reeds toegelaten Leveranciers in de 10 categorieën. Uw registratie blijft behouden voor de categorieën waarvoor u al toegelaten bent.

Verlenging heeft geen gevolgen voor lopende en nieuwe aanvragen en reeds gegunde opdrachten

Lopende en nieuwe aanvragen worden onveranderd opgepakt en uitgezet. Reeds gegunde opdrachten lopen door tot de datum van de inhuuropdracht en verlengingen of opties tot verlengingen van reeds gegunde opdrachten blijven gelijk.

Mocht u vragen hebben over deze aankondiging dan kunt u contact opnemen met Inhuurdesk via: inhuurdesk.hrm@politie.nl.

De Politie is voornemens 2 december 2019 een aantal wijzigingen door te voeren in de Voorwaarden inzake inhuur derden, AGAIP, Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie en de Voorwaarden Offerteprocedure. Bovendien wordt de ARVODI 2016 op 2 december 2019 vervangen door de ARVODI 2018. Overeenkomstig de desbetreffende artikelen in de voorwaarden wordt de wijziging 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. Hieronder kunt u de documenten van de Voorwaarden inzake inhuur derden, AGAIP, Voorwaarden Offerteprocedure, Begrippenlijst en ARVODI in de huidige en de toekomstige versie raadplegen:


Aankondiging wijziging Begrippenlijst
De Politie is voornemens 21 maart 2020 een wijziging door te voeren in de Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie. Overeenkomstig de desbetreffende artikelen in de voorwaarden wordt de wijziging 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. Hieronder kunt u de documenten van de Begrippenlijst in de huidige en de toekomstige versie raadplegen:

Oud Nieuw Toelichting op de wijzigingen
Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie. Versie 3.0 15/11/2019 Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie. Versie 4.0 21/03/2020 Nieuw begrip gedefinieerd Gegadigde

Mocht u vragen hebben over de komende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met Inhuurdesk via: inhuurdesk.hrm@politie.nl.

Ter informatie:

Deze wijziging heeft geen consequenties voor de registratie van reeds toegelaten Leveranciers in de categorieën. Het is voor deze reeds toegelaten Leveranciers dus niet nodig om zich opnieuw aan te melden voor de categorieën.