Per 1 januari 2023 worden de aanbestedingsstukken/-voorwaarden aangepast naar de nieuwe Screeningswet. Hieronder treft u de wijzigingen in de documenten van de Voorwaarden inzake inhuur derden, Voorwaarden Offerteprocedure, en Toelatingsleidraad van de huidige versus de nieuwe versie:

OudNieuwToelichting op de wijzigingen
Voorwaarden Offerteprocedure
Versie 4.0 15/11/2019
Voorwaarden Offerteprocedure
Versie 5.0 20230101
De eisen:
– Geheimhouding,
– Verklaring omtrent Gedrag (VOG),
– Screening
– Continuïteit screening zijn toegevoegd aan voorwaarden offerteprocedure als art. 10.2 t/m 10.5 en art.10.11.
Aanpassing koptekst art. 10.5

Voorwaarden inzake inhuur derden Versie 5.0 15/11/2019

Voorwaarden inzake inhuur derden Versie 6.0 20230101

Aanpassing terminologie art. 9.3

Toelatingsleidraden alle categorieën versie 20200321
– Facilitair;
– Communicatie;
– Financiële dienstverlening;
– HRM;
– ICT;
– Inkoop;
– Juridisch;
– Onderwijs;
– Organisatieadvies en –beleid;
– Programma-, project- en interim-management

Toelatingsleidraden alle categorieën versie 2.0 20230101
– Facilitair;
– Communicatie;
– Financiële dienstverlening;
– HRM;
– ICT;
– Inkoop;
– Juridisch;
– Onderwijs;
– Organisatieadvies en –beleid;
– Programma-, project- en interim-management

Aanpassing terminologie art. 3.8

Mocht u vragen hebben over de komende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met Inhuurdesk via: inhuurdesk-das.recruitment.hrm@politie.nl 

Ter informatie:
Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor de registratie van reeds toegelaten Leveranciers in de categorieën. Het is voor deze reeds toegelaten Leveranciers dus niet nodig om zich opnieuw aan te melden voor de categorieën.