De Politie is voornemens 2 december 2019 een aantal wijzigingen door te voeren in de Voorwaarden inzake inhuur derden, AGAIP, Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie en de Voorwaarden Offerteprocedure. Bovendien wordt de ARVODI 2016 op 2 december 2019 vervangen door de ARVODI 2018. Overeenkomstig de desbetreffende artikelen in de voorwaarden wordt de wijziging 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. Hieronder kunt u de documenten van de Voorwaarden inzake inhuur derden, AGAIP, Voorwaarden Offerteprocedure, Begrippenlijst en ARVODI in de huidige en de toekomstige versie raadplegen:

Toelichting op de wijzigingen

OudNieuwToelichting op de wijzigingen
Voorwaarden Offerteprocedure
Versie 3.0 20/07/2017
Voorwaarden Offerteprocedure
Versie 4.0 15/11/2019
Verwijzingen ARVODI 2016 vervangen door ARVODI 2018.
Aanpassingen in onder andere de volgende artikelen:
1.2 begrip aanpassing
1.4 begrip aanpassing en uitbreiding artikel
3.6 vervalt
6.1 begrip aanpassing
7 wijziging indieningsmoment
8.7 begrip aanpassing
9.7 vervalt
10.2 wijziging moment
10.3 duur VOG
12.1 uitbreiding artikel en wijziging rangorde
12.5 uitbreiding artikel
Algemene gebruiksvoorwaarden applicatie Inhuurdesk Politie (AGAIP). Versie 3.0 22/05/2017Algemene gebruiksvoorwaarden applicatie Inhuurdesk Politie (AGAIP). Versie 4.0 15/11/2019Verwijzingen ARVODI 2016 vervangen door ARVODI 2018.
Aanpassingen in onder andere de volgende artikelen:
1.3 vervalt
4.3 uitbreiding artikel
5.1 wijziging e-mail adres contact Inhuurdesk Politie
6 verwijzing naar AVG
8.2 vervanging bepaling
8.3 uitbreiding artikel
Voorwaarden inzake inhuur derden. Versie 4.0 21/03/2018Voorwaarden inzake inhuur derden. Versie 5.0 15/11/2019Verwijzingen ARVODI 2016 vervangen door ARVODI 2018.
Aanpassingen in onder andere de volgende artikelen:
1.1 begrip aanpassing
2.2 vervanging bepaling
3.3 wijziging e-mail adres contact Inhuurdesk Politie
4.1, 4.2 en 4.3 vervanging bepaling
4.7 vervanging bepaling
4.12 e-mail adres tbv indiening factuur toegevoegd
5.3 vervanging bepaling
6.1 wijziging rangorde
6.4 uitbreiding artikel
7.1 uitbreiding artikel
7.2 nieuw toegevoegd
9.5 vervalt
Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie. Versie 2.0 22/05/2017Begrippenlijst applicatie Inhuurdesk Politie. Versie 3.0 15/11/2019Enkele nieuwe begrippen gedefinieerd en enkele definities van bestaande begrippen aangepast/uitgebreid
ARVODI 2016ARVODI 2018

Mocht u vragen hebben over de komende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met Inhuurdesk via: inhuurdesk.hrm@politie.nl.

Ter informatie:

Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor uw aanmelding/registratie als Leverancier in de categorie(ën). Het is voor de reeds toegelaten Leveranciers dus niet nodig om zich opnieuw aan te melden voor de categorieën.