10 februari 2016

De inhuur van extern personeel vindt vanaf medio april niet meer volgens het marktplaats principe plaats, maar via een zogenaamd Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Deze wijziging is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn die van invloed is op Nederlandse aanbestedingswetgeving.

De Das procedure bestaat uit drie fasen:

1. Registratie;

2. Instellen van een Das categorie en hierin toelaten van geïnteresseerden; en

3. De opdracht- en gunningsfase.

Voor zelfstandigen of bemiddelende organisaties betekent dit dat per medio maart 2016 de mogelijkheid bestaat om op deze website een verzoek tot toelating in te dienen per (nog in te richten) DAS categorie. Toelating tot een bepaalde categorie zorgt ervoor dat gepubliceerde opdrachten zichtbaar worden waarop geïnteresseerden kunnen inschrijven. Nadere informatie over de nieuwe procedure treft u binnenkort aan op deze website.

De publicatie van DAS-categorieën met bijbehorende toelatingscriteria zal medio maart 2016 plaatsvinden op www.tenderned.nl.

Tip: Maak alvast een account aan op TenderNed, zodat u de publicaties kunt volgen en kijk regelmatig op www.inhuurdeskpolitie.nl.