Inhuurdesk Politie

Welkom op de website van de Inhuurdesk Politie. Via deze desk huurt de Politie op een rechtmatige manier tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. De inhuurdesk Politie wordt gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18 april 2016 geldt hiervoor de Richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (2014/24) en daarmee zal de Inhuurdesk onder het regime van die richtlijn vallen.

Het betreft de tijdelijke inhuur van personeel in diverse categorieën zoals Inkoop, ICT, HRM en Projectmanagement. Om direct een Verzoek tot toelating in te dienen voor een specifieke categorie treft u een overzicht aan in het tabblad Categorieën.

Hoe werkt het?

Voor de inhuur van personeel volgt de Politie de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (das). Wilt u als organisatie of als zelfstandige meedingen naar een opdracht? Registreert u zich dan op deze website en dien uw verzoek tot toelating in voor één of meerdere categorieën waarvoor u in aanmerking wilt komen. Nadat u bent toegelaten volgens de daarvoor per categorie gestelde criteria wordt u in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar nader te publiceren opdrachten. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van nieuwe opdrachten. Het inschrijven op deze opdrachten dient te geschieden op deze website. Na de sluitingstermijn zal uw inschrijving worden beoordeeld. Nadere gedetailleerde informatie over de procedure per opdracht treft u aan in de betreffende opdrachtomschrijving.