000028 Adviseur Openstellingsbeleid

Uitvrager
IPNW marktplaats
Startdatum
18-02-2013
Verwachte einddatum
31-05-2013
Standplaats
Alkmaar
Functieprofiel
De Nationale Politie vindt het van groot belang om burgers een kwalitatief hoogwaardige en eenduidige dienstverlening aan te bieden. Verbetering van de dienstverlening is dan ook benoemd tot een strategisch thema. Alle ambities daartoe zijn inmiddels vervat in een Dienstverleningsconcept (DVc). Hiermee zijn landelijke kaders vastgelegd over hoe de Nationale Politie meerjarig toegroeit naar een meer eenduidige inrichting van de politieprocessen in relatie tot ‘klantgerichtheid’.

Een belangrijk uitgangspunt voor het in werking brengen van het Dienstverleningsconcept is de zogenaamde multichannelaanpak; hiermee worden aan de eerder vastgestelde landelijke kanalen- en dienstenstrategie generieke inrichting- en kwaliteitseisen gesteld. Een belangrijk uitgangspunt in deze strategie is dat de noodzaak voor burgers voor een bezoek aan het politiebureau zal afnemen als gevolg van:

– een toename van het aanbod van digitale dienstverlening (o.a. volumegroei internetaangiften en introductie van (3D)teleservice loketten);

– de introductie van nieuwe digitale hulpmiddelen (bijv. mobiele werkvoorzieningen in surveillanceauto’s);

– de intensivering van de dienstverlening op locatie (bijv. bij burgers thuis de aangifte direct opnemen).

Door de verwachte verdere afname van bezoek aan de politiebureaus wil de eenheid Noord-Holland zich heroriënteren op het openstellingsbeleid van de politiebureaus in het eigen verzorgingsgebied.

Er wordt een integraal advies gevraagd op welke wijze(n) de openstelling van de politiebureaus binnen de eenheid Noord-Holland met de beschikbaar gestelde capaciteit optimaal kan worden ingericht, rekening houdend met het Dienstverleningsconcept en in relatie tot de huisvestingsvisie van de Nationale Politie en vastgoedportefeuille van Noord-Holland.

De adviseur levert diverse produkten/resultaten op, waaronder:

– een toetsingskader openstellingsbeleid welke ook landelijk kan worden toegepast;

– een voorstel openstellingsbeleid waarbij rekening is gehouden met de bedrijfseconomisch huisvestingscomponent, een efficiente bedrijfsvoering, het versterken en borgen van reputatiemanagement (imago burgers) en dat is afgestemd op de gemeentelijke dienstverlening;

– een implementatieplan openstelllingsbeleid.

Er kan gebruik worden gemaakt van onderstaande rapporten:

1) Strategische Communicatiestrategie Nationale Politie

2) Dienstverleningsconcept Nationale Politie

3) Ontwerp- en Inrichtingsplan Nationale Politie

4) Huisvestingsvisie Nationale Politie

5) Contourenplan huisvesting politie-eenheid Noord-Holland

6) ‘Aangifte doen: de burger centraal’, Inspectie Veiligheid en Justitie 2012

Start publicatie
22-01-201300:00
Start publicatie
25-01-201309:30
Start publicatie
28-01-201323:59
Start publicatie
04-02-201309:30
Start publicatie
04-02-201300:00
Start publicatie
05-02-201323:59reageer direct