000023 Projectleider

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
14-11-2012
Verwachte einddatum
01-05-2013
Standplaats
Amsterdam
Functieprofiel
De Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een Projectleider. De taken zijn als volgt beschreven:

– Is verantwoordelijk voor het inregelen én het beschrijven van het beheer voor niet-standaard ICT middelen welke grotendeels gebruikt worden binnen het primaire proces van de politie Amsterdam-Amstelland. Het gaat om het inregelen van een tijdelijke oplossing totdat het ondergebracht kan worden bij de landelijke organisatie. Bij het inregelen dient hier ook rekening mee gehouden te worden.
– Naast het inregelen van beheer, moet er ook kritisch gekeken worden naar het gebruik van de aangeschafte middelen en waar mogelijk zal er een voorstel moeten komen voor sanering.
– Voert het project uit namens de regiegroep. De regiegroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de business (DRR), de informatie organisatie (DRI) en de facilitaire organisatie (DFS). Op basis van een kort cyclisch sturingsmodel zullen pragmatische stappen ondernomen moeten worden en zoveel mogelijk direct vertaald worden in resultaat.
– Stelt integraal projectplan op en per onderdeel op basis van voorgestelde scenario’s een begroting en planning.
– Bewaakt de daadwerkelijke invulling van de voor het project afgesproken randvoorwaarden.
– Geeft vorm aan de projectuitvoering, draagt zorg voor capaciteit en interne afstemming van deelprocessen en plant activiteiten.
– Zorgt voor doelmatige registratie/administratie en maakt (project)rapportages.
– Verdeelt waar mogelijk het werk, plant, coördineert en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden.
– Volgt de projectmanagementmethodiek van DRI (o.b.v. Prince2).
– Bewaking budget, planning en kwaliteit van het project.
– In staat om effectief risico’s van inhoudelijke en organisatorische aard te herkennen en beheersen.
– In staat om de belangen van de (interne) klant en (interne) leverancier bij elkaar te laten komen.

Start publicatie
24-10-2012
Vragen stellen tot (NVI)
26-10-2012 12:00
Beantwoording vragen
29-10-2012
Offertes indienen tot
01-11-2012 12:00
Beoordeling offertes (vanaf)
01-11-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
08-11-2012reageer direct