000015 Projectleider Inrichting en Realisatie Facilitaire Services KNP FM

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
01-10-2012
Verwachte einddatum
01-10-2013
Standplaats
Driebergen en tevens regelmatig werkzaam in Noord-West Nederland
Functieprofiel
Met ingang van 1 januari 2013 is de Nationale Politie (KNP) een feit. De bedrijfsvoeringsonderdelen van het KNP worden ondergebracht in een Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC kent een functionele organisatiestructuur langs de lijn van de bedrijfsvoeringsdiensten met in totaal zes diensten (HRM, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, ICT en Communicatie). Binnen de diensten zijn afdelingen ondergebracht met daarbinnen teams. De leiding van het PDC bestaat uit de directeuren (als dienstdirecteuren), de CIO en de directeur Bedrijfsvoering.

De dienst FM is langs expertisegebieden georganiseerd en levert diensten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst bestaat uit de sectoren FM-contactcentrum (inclusief Accountmanagement), Facilitaire Services, Documentaire Informatievoorziening, Politie-uitrusting, Voer- en Vaartuigen, Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement en Inkoop, ondersteund door het FM-bedrijfsbureau. De dienst staat onder leiding van een directeur. De directeur is integraal verantwoordelijk voor alle facilitaire processen binnen het korps en de juiste afstemming daarvan met de andere bedrijfsvoeringsdiensten, de korpsleiding, politiechefs, hoofden Bedrijfsvoering van de eenheden en strategische externe partners namens het korps / de korpsleiding. Dit vraagt om zware ondersteuning voor de interne aansturing van de dienst FM. Daarnaast zorgt de ondersteuning vanuit het FM Bedrijfsbureau ervoor dat de directeur in staat is om lange termijn en integrale vraagstukken goed te bewaken en dat er voldoende aandacht is voor innovatie binnen het FM-beleid van het korps. De totale formatieve omvang van de dienst bedraagt 1.949 fte.

Voor de realisatie van de dienst FM, sector Facilitaire Services, zijn wij op zoek naar een Projectleider Inrichting en Realisatie Facilitaire Services. Het takenpakket is als volgt:

– Sturing geven aan structuur- en cultuurverandering.
– Ontwikkelen en uitdragen van de visie en strategie van de dienst FM bij een groot aantal in- en externe stakeholders.
– Verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal projecten op het terrein van de inrichting en realisatie van de sector Facilitaire Services Noord-West Nederland en verantwoordelijk voor de optimale voortgang van de lopende zaken.
– Stuurt binnen het project de toegewezen medewerkers van verschillende disciplines aan.
– Begeleidt, stimuleert en motiveert de medewerkers.
– Bewaakt de kwaliteit en omvang van de prestaties.
– Lid van het Kernteam Inrichting en Realisatie FM.

Start publicatie
10-08-2012
Vragen stellen tot (NVI)
20-08-2012 16:00
Beantwoording vragen
22-08-2012
Offertes indienen tot
03-09-2012 10:00
Beoordeling offertes (vanaf)
03-09-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
13-09-2012reageer direct