000014 Adviseur Bedrijfsvoering & Huisvesting Arrestantenzorg

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
10-09-2012
Verwachte einddatum
15-11-2012
Standplaats
Alkmaar en in overleg is het mogelijk om thuis te werken
Functieprofiel
Het huidige politiekorps Noord-Holland Noord heeft momenteel de beschikking over drie kleine en verouderde cellencomplexen. In de in september 2011 vastgestelde huisvestingsvisie van de in oprichting zijnde regionale eenheid Noord-Holland van de Nationale Politie (samenvoeging van de huidige korpsen Noord Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland) is de keuze gemaakt voor 3 centrale politiecellencomplexen in het gebied, waarvan één in het toekomstige district Noord-Holland Noord (NHN). Ter voorbereiding hierop is een bedrijfsvoeringsplan ontwikkeld waarin omschreven staat hoe het proces arrestantenzorg optimaal kan worden ingericht qua huisvesting, voorzieningen, organisatie, structuur, werkprocessen en personeel. Tevens is door de Dienst Justitiële Inrichtingen het aanbod gedaan om ten behoeve van het toekomstige district een politiecellencomplex te bouwen en daarmee de arrestantenzorg in zijn geheel over te nemen op het terrein van een Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Heerhugowaard. Hiertoe is een business case uitgewerkt.

De volgende informatie is reeds beschikaar: een business case van de Dienst Justitiële Inrichting, een kostenoverzicht van het huidige proces arrestantenzorg in NHN (3 cellencomplexen, eigen personeel en eigen facilitaire voorzieningen), een kostenoverzicht van het politiecellencomplex als onderdeel van de beoogde nieuwbouw van een politiebureau in Alkmaar en de inrichtingskaders voor een politiecellencomplex in NHN. Er dient nu een weloverwogen keuze te worden gemaakt voor de meest profijtelijke bedrijfsvoering en de huisvesting van de arrestantenzorg. De taken van de Adviseur zijn als volgt beschreven:

1. Het uitwerken van de vier onderstaande scenario’s voor de bedrijfsvoering en huisvesting van de arrestantenzorg:
a. de huidige situatie handhaven;
b. de arrestantenzorg (huisvesting en bedrijfsvoering) uitbesteden aan DJI (met als locatie Heerhugowaard);
c. de arrestantenzorg (huisvesting en bedrijfsvoering) als onderdeel van het nieuw te bouwen politiebureau in Alkmaar opnemen;
d. de arrestantenzorg (huisvesting en bedrijfsvoering) geheel autonoom huisvesten (buiten een politiebureau maar wel in eigen beheer).

Bij het uitwerken van deze vier scenario’s dienen ten minste de volgende elementen te worden meegenomen:
– de financiële consequentie (zoals investeringen, exploitatiekosten, huurprijzen);
– de bedrijfsvoering, waaronder personeel, kwaliteit, logistiek (catering, het vervoer van arrestanten en het vervoer van de rechercheurs ten behoeve van de verhoren);
– de planning van de realisatie.

2. Het verstrekken van een advies met betrekking tot de meest profijtelijke optie voor Noord-Holland Noord. Mogelijk dient dit advies ook als blauwdruk voor de landelijke besluitvorming ten aanzien van de arrestantenzorg binnen de Nationale Politie.

Voor 1 november 2012 dient het eerste concept te worden afgerond van de bovenstaande opdrachten. Het definitieve concept dient uiterlijk 15 november 2012 te zijn afgerond ten behoeve van verdere besluitvorming.

Start publicatie
09-08-2012
Vragen stellen tot (NVI)
13-08-2012 10:00
Beantwoording vragen
14-08-2012
Offertes indienen tot
20-08-2012 10:00
Beoordeling offertes (vanaf)
20-08-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
31-08-2012reageer direct