000011 Senior Inkoper

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
15-08-2012
Verwachte einddatum
31-12-2012
Standplaats
Driebergen
Functieprofiel
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is op zoek naar een gekwalificeerde Senior Inkoper. Het KLPD is een landelijk werkend korps en verricht zelfstandige, ondersteunende en coördinerende diensten van en voor de Nederlandse politie. De taken van de Senior Inkoper zijn hieronder beschreven.

Advisering:
– ontwikkelen en samenstellen van inkoopprocedures t.b.v. aanbestedingen, offerte-aanvraag, raamcontracten, inkoopvoorwaarden e.d.;
– verstrekken van adviezen op het gebied van aanbesteding t/m de algemene verwerving en de specifieke inkopen in het kader van de ontwikkeling van het verwervings- en inkoopbeleid;
– samen met de Categoriemanager opstellen van het meerjarig strategieplan voor de betreffende inkooppakketten;
– mede ontwikkelen en ontwerpen van het beheersinstrumentarium t.b.v. het verwervings- en inkoopbeleid;
– vervullen van een proactieve adviesrol naar het Hoofd Inkoop én de Categoriemanager.

Inkopen en contracten:
– coördineren van projecten ter verwerving van goederen en diensten;
– beoordelen van verwervingsopdrachten en aanvragen tot inkoop op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid;
– bespreken, overleg voeren en onderhandelen met leveranciers en/of fabrikanten inzake offertes, verwervingsopdrachten;
– afsluiten van inkoopcontracten c.q. raamovereenkomsten tot het leveren van goederen en diensten;
– deelnemen aan (complexe / grote, veelal multidisciplinaire) inkoopprojecten.

Contacten en informatie:
– contacten onderhouden en overleg voeren m.b.t. prijsafspraken, prijsvergelijkingen, leveranties, garantietermijnen, betalingsvoorwaarden met leveranciers en fabrikanten;
– leveren van (management) informatie m.b.t. leveranciersgegevens;
– knelpunten bespreken op basis van o.a. de contractvoorwaarden;
– marktontwikkelingen voor specifieke en bijzondere goederen en diensten bijhouden.

Financieel en administratief beheer:
– bewaken van de juridische en commerciële specificaties en aspecten in de overeenkomsten en contracten, alsmede de prijs / prestatieverhoudingen;
– zorg dragen voor de financieel-administratieve verwerking van inkoopopdrachten, orders tot levering van diensten en goederen;
– verzorgen van de correspondentie en financiële afhandeling met leveranciers en fabrikanten;
– beheren en bewaken van de beschikbare budgetten.

Start publicatie
24-07-2012
Vragen stellen tot (NVI)
27-07-2012 14:00
Beantwoording vragen
30-07-2012
Offertes indienen tot
03-08-2012 14:00
Beoordeling offertes (vanaf)
03-08-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
10-08-2012reageer direct