000010 Medior Projectleider

Bedrijf
Politie Amsterdam-Amstelland
Startdatum
15-08-2012
Verwachte einddatum
01-02-2013
Standplaats
Amsterdam
Functieprofiel
De Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een Medior Projectleider. De taken zijn als volgt beschreven:

– Is verantwoordelijk voor de realisatie van een complex project op het terrein van informatievoorziening.
– Het project behelst de definitieve selectie en/of ontwikkeling van ICT-hulpmiddelen o.b.v. beschikbare adviezen en rapporten, de implementatie hiervan binnen het korps en de inrichting van de beheersorganisatie die nodig is na afloop van het traject.
– Stelt integraal projectplan, projectbegroting en tijdsplanning op.
– Geeft vorm aan de projectuitvoering, draagt zorg voor capaciteit en interne afstemming van deelprocessen en plant activiteiten.
– Bewaakt de daadwerkelijke invulling van de voor het project afgesproken randvoorwaarden.
– Zorgt voor doelmatige registratie/administratie en maakt (project)rapportages.
– Stuurt binnen het project de toegewezen medewerkers van verschillende disciplines aan.
– Verdeelt het werk, plant, coördineert en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden.
– Begeleidt, stimuleert en motiveert de medewerkers.
– Bewaakt de kwaliteit en omvang van de prestaties.
– Volgt de projectmanagement methodiek van DRI (o.b.v. Prince2).
– Dagelijkse leiding van het project, namens de Stuurgroep.
– Bewaking budget, planning en kwaliteit van het project.
– In staat om effectief risico’s van inhoudelijke en organisatorische aard te herkennen en beheersen.
– In staat om de belangen van de (interne) klant en (interne) leverancier bij elkaar te laten komen.

Start publicatie
18-07-2012
Vragen stellen tot (NVI)
20-07-2012 12:00
Beantwoording vragen
24-07-2012
Offertes indienen tot
27-07-2012 12:00
Beoordeling offertes (vanaf)
27-07-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
08-08-2012reageer direct