000002 Projectleider Begeleiding Proeftuin Werking ZAWA

Bedrijf
Politie Amsterdam-Amstelland
Startdatum
01-05-2012
Verwachte einddatum
31-12-2012
Standplaats
Zaandijk
Functieprofiel
In het kader van de vorming van de nationale politie zijn we in de regionale eenheid Noord-Holland met een projectteam bezig hieraan gestalte te geven. In dat kader lopen er een groot aantal trajecten en proeftuinen. Eén van de proeftuinen gaat over de werking / het inrichtingsplan inclusief formatieplaatsen van het district Zaanstreek Waterland en de Robuuste Basisteams (dit zijn grote, zelfstandige en multidisciplinaire teams) Zaanstad en Purmerend.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

– Het ondersteunen en adviseren van de opdrachtnemers (waaronder de Korpsleiding) over de te

volgen route. Hierbij wordt zowel gevraagd om een adviesfunctie inzake projectmatig

werken alsmede te fungeren als een kritisch klankbord van de projectleiding.

– Vertalen van de landelijke uitgangspunten van de opsporing en de Robuuste Basisteams

(blauwdrukken), zoals vastgesteld in het ontwerpplan en inrichtingsplan nationale politie, in een

projectplan voor de proeftuin.

– Het opstellen van notities (zoals bijvoorbeeld een plan van aanpak en voortgangsrapportages) die

noodzakelijk zijn om de proeftuin mogelijk te maken.

– Het organiseren van bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld workshops) met medewerkers ter

realisatie en uitvoering van de proeftuin.

Start publicatie
11-04-2012
Vragen stellen tot (NVI)
13-04-2012 15:00
Beantwoording vragen
16-04-2012
Offertes indienen tot
18-04-2012 15:00
Beoordeling offertes (vanaf)
18-04-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
25-04-2012reageer direct