Trainer workshops Duurzame Inzetbaarheid (2fte)

Startdatum: 20-06-2022
Einddatum: 05-07-2022
Standplaats: Regio Limburg/Brabant-Oost/Zeeland
Uren per week: Maximaal 24
Optie tot verlenging : Maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke vitaliteit van medewerkers is mede belangrijk om als organisatie goed in te kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij en binnen de organisatie zelf. Dit geldt zeker ook voor de politieorganisatie.

Binnen de politie is voor alle medewerkers in toenemende mate aandacht voor preventie en vroeg signalering.  Het beleid richt zich dan ook op het behouden en bevorderen van de inzetbaarheid en weerbaarheid van medewerkers en daarmee op het voorkomen van uitval (en het sneller en effectiever re-integreren)

De politie belegt de regie op de eigen duurzame inzetbaarheid en persoonlijke vitaliteit bij de medewerker zelf. De organisatie stimuleert en faciliteert hierin met o.a. (online) workshops, webinars en diverse ondersteunende diensten. De medewerker kiest zelf wat past bij de persoonlijkheid, levensfase, ontwikkeling en behoefte.

Het programma Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid bevat diverse (online) workshops. Als trainer ken je de inhoud van deze workshops, die je je in de periode september 2022 en oktober 2022 eigen gaat maken, doormiddel van een draaiboek en overdracht vanuit de ontwikkelaars. In de periode november 2022 tot maart 2024 ben je 2 dagen per week beschikbaar om de workshops te verzorgen. Voor het geven van de workshops is er geen interne capaciteit beschikbaar. Deze worden dan ook uitbesteed aan 8 trainers die extern worden ingehuurd.

Kijkend naar jouw profiel ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig geven van meerdere (online) workshops op één of meerdere locaties zoals benoemd bij de standplaats. 


Doelstelling

In de periode november 2022 tot maart 2024 volgen 53.000 medewerkers  de op inhoud gerichte en gefaciliteerde (online) workshops op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Dit betreft de volgende (online) workshops:

  1. 21st century skills
  2. Werkgeluk
  3. Regie op je loopbaan
  4. Generaties op de werkvloer
  5. Jobcrafting
  6. Je talent, Je baan, Je leven
  7. Duiding eigen regie
  8. Huis van werkvermogen

Concreet op te leveren resultaat: gezamelijke doelstelling van het geven van 200 workshops per trainer die extern worden ingehuurd. De doelstelling is behaald op het moment dat in totaal 8 externen x 200 workshops = 1600 workshops succesvol zijn afgerond. 


Verantwoordelijkheden:
  • Het zelfstandig faciliteren van de diverse (online) workshops
  • Het eigen maken van de 8 verschillende workshops zoals benoemd in de doelstelling.

Planning

Start publicatie: 20-06-2022
Vragenstellen tot (NVI): 22-06-2022 23:59
Beantwoording vragen: 23-06-2022
Offertes indienen tot: 05-07-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 06-07-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 29-08-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren