Senior Communicatieadviseur

Startdatum: 05-08-2022
Einddatum: 19-08-2022
Standplaats: Nieuwegein
Uren per week: 32
Optie tot verlenging : Maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De senior communicatieadviseur neemt het voortouw in het ontwikkelen van de communicatiestratie voor het programma Open op Orde (zie ook internetsite RDDI).

De communicatiestrategie wordt uitgewerkt in plannen en acties die zowel programma-breed zijn, alsook specifiek kunnen zijn voor de actielijnen van het programma, of specifiek voor de initiatieven binnen het programma.

De adviseur maakt deel uit van het kernteam dat verantwoordelijk is voor uitvoering van de regietaak en de uitvoerende rol heeft onder de programmaboard. In het kernteam adviseert zij over de communicatieaspecten relevant voor het programma naar interne en externe stakeholders.

De adviseur denkt en werkt mee over de positionering van initiatieven en de bedoeling en beoogde doelstellingen van het programma


Doelstelling

Het meerjarig programma Open op Orde 2021-2026 (politie) maakt onderdeel uit van een landelijk programma dat is opgezet vanuit de opdracht van het kabinet. Het programma is erop gericht dat departementen en grote uitvoeringsorganisaties een versnelling doorvoeren in het op orde brengen van de informatiehuishouding. Dit is noodzakelijk voor zowel vastlegging en toegankelijkheid van informatie bij het uitvoeren van belangrijke processen, alsook voor sturing, analyse en verantwoording naar de politiek en maatschappij. Dit draag niet alleen bij aan verbetering in werkprocessen en administratie. Door transparantie en betere, duurzame toegankelijkheid tot informatie kan het vertrouwen in de overheid te worden versterkt.

Het programma is opgebouwd over zo'n 20 initiatieven verdeeld over actielijnen. Het programma voor de besturing en coördinatie over de realisatie van die initiatieven. De initiaven zijn divers en omvatten: ontwikkelen professionals, bewustworden en vakmanschap; het realiseren en in gebruik namen van voorziening voor duurzaam informatie beheer, bedrijfsbreed, en specifiek voor mailarchivering, berichtenapps en social media archivering, maar ook ondersteuning voor implementatie van de Wet open overheid, inclusief Woo (voorheen Wob-) verzoeken. 


Verantwoordelijkheden:
  • Opstellen communicatiestrategie
  • Opstellen communicatieplannen
  • Realiseren van communicatie uitingen
  • Deelname in, adviseren en ondersteunen van het kernteam en de programmaboard
  • Gerichte ondersteuning voor specifieke actielijnen en initiatieven

Planning

Start publicatie: 05-08-2022
Vragenstellen tot (NVI): 08-08-2022 10:08
Beantwoording vragen: 08-08-2022
Offertes indienen tot: 19-08-2022 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 19-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 30-09-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren