PKI Solution Architect

Startdatum: 01-08-2023
Einddatum: 31-07-2026
Standplaats: Driebergen-Rijsenburg
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Geen

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Het Infrabedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van PKI-diensten en richt zich op het vlak van PKI en Certificate Key Management Systeem (CKMS) ontwerp.

De gevraagde architect draagt zorg voor de vertaling van beleid en architectuur naar concrete PKI oplossingen en ondersteunt hiermee de invulling van de producten portfolio en dan met name voor het Infrabedrijf. De PKI-omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Als Solution Architect PKI bedenk je technische oplossingen op een dusdanige manier dat deze succesvol geïmplenteerd kunnen worden. Dit doe je door ervoor te zorgen dat de technische en functionele wensen van de klant overeenkomen met onze eigen technische eisen en implementatie en volgens de geldende architectuurkaders en -richtlijnen. Tevens ben jij in staat om junior collega’s te ondersteunen, dan wel te sturen. Jij bent verantwoordelijk voor de solution architectuur en geeft ondersteuning bij het opstellen van de referentiearchitectuur. Je analyseert eisen rondom PKI, Crypto en het CKMS, bent een gesprekspartner voor de klant en adviseert de klant. Daarmee ben jij de vertegenwoordiging van het Cluster bij de klanten. Je ondersteunt met jouw technische kennis architecten bij het maken van het ontwerp en maakt gedetailleerde technische ontwerpen op het gebied van PKI, Crypto en het CKMS. Je ondersteunt bij de implementatie en de koppeling aan PKI. Met behulp van het CKMS bewaak jij de compliancy met de requirements. Je onderhoudt technisch contact tussen de klant, Architecten en projectleiders.


Doelstelling

Het doel van deze opdracht is het leveren van een generiek betrouwbaar PKI en CKMS-dienstverlening aan onze afnemers (klanten). Het resultaat/ product dat de kandidaat bij deze opdracht dient aan te leveren is de architectuur van de te leveren oplossing samen met overige productlijnen en onze afnemers.

De volgende resultaten dienen opgeleverd te worden aan het einde van dit project:

- Infrastructuur ontwerp;

- Concrete vertaling van Klantvraag/ functionele vraag naar technische oplossing;

- Concrete bijdrage leveren aan architectuur vraagstukken; 

- Concrete en meetbare technische en procesmatige verbetering doorgevoerd tav de dienstverlening


Verantwoordelijkheden:

Er wordt van je verwacht dat je technische afhankelijkheden herkent en dat je anticipeert op veranderingen. Gedurende de opdracht kom je in aanraking en houd je verbinding met de stakeholders van het InfraBedrijf en Productiehuis. Op technisch vlak heb je, naast contact met de onze engineers van de productlijn, intensief contact met Enterprise-, security-, domeinarchitecten, en andere solution architecten van zowel afnemers als leveranciers.


Planning

Start publicatie: 23-05-2023
Vragenstellen tot (NVI): 25-05-2023 11:00
Beantwoording vragen: 25-05-2023
Offertes indienen tot: 05-06-2023 11:00
Beoordeling offertes (vanaf): 05-06-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 05-07-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren