Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement

Startdatum: 01-01-2024
Einddatum: 31-12-2024
Standplaats: Nieuwegein
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 2x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie, zoals financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal. De functie Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement valt binnen het centraal Project Management Office (PMO) van de sector PPI. Het PMO team draagt zorg voor kwaliteitsborging, standaarden, rapportage en analyse, resourcemanagement, training, functioneel beheer van de projectmanagement tool, en coaching en advies.

Als Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement vervul je een belangrijke rol op het gebied van doorontwikkeling van processen en adviseren van (hoger) management ten aanzien van gewenste verbeteringen.

Onderdeel van je werk is ook het coachen/begeleiden van (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners en je collega’s op weg helpen ten aanzien van processen en tooling. Je hebt de mogelijkheid om inhoudelijk betrokken te zijn bij projecten en programma's in de rol van bijvoorbeeld kwaliteitsmanager.

Verder ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsreviews en quick scans op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de projectmanagement tool Fortes Change Cloud (FCC).

De toenemende vraag naar expertise op genoemde onderdelen leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit in te huren om hier een bijdrage aan te leveren.


Doelstelling

Je maakt deel uit van de programma- en projectenorganisatie van de Politie.  Deze organisatie levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Politie.  Samen met je team draag je bij aan een efficiëntere uitvoering van projecten en de verbetering van bijbehorende processen.

Als medewerker kwaliteit en procesmanagement ondersteun en instrueer je collega’s, waar nodig, ten aanzien van processen en tooling. Voor (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners vervul jij de rol van coach en begeleider. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsreviews en quick scans op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de projectmanagement tool Fortes Change Cloud (FCC).


Verantwoordelijkheden:

Vakmatige taken:

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de processen van programma- en projectmanagement naar een hoger volwassenheidsniveau;
 • je voert analyses uit op opzet, bestaan en werking van processen en doet verbetervoorstellen;
 • je bewaakt, rapporteert en adviseert over de kwalitatieve uitvoering van projecten en programma's cf het geldende kwaliteitsframework;
 • je ondersteunt en adviseert het management van PPI op noodzakelijke onderwerpen;
 • je verzamelt en ontwikkelt kennis en good practices t.b.v. toepassing binnen projecten en programma's
 • je presenteert, overtuigt en faciliteert medewerkers ten aanzien van vernieuwingen in projectmanagement;
 • je adviseert en ondersteunt projectmedewerkers in de toepassing van standaarden in hun projecten en programma's;
 • je monitort de processen en producten en draagt ervoor zorg dat deze voldoen aan de actuele kwaliteitsnormen;
 • je beheert templates en instructies;
 • je voert kwaliteitsreviews en quick scans uit op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de Fortes Change Cloud (FCC);
 • je voert interne BIT-toetsen uit;
 • je coacht en begeleidt (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners;
 • je beheert de PPI website (Agora) voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de organisatie.

Planning

Start publicatie: 15-09-2023
Vragenstellen tot (NVI): 28-09-2023 10:00
Beantwoording vragen: 02-10-2023
Offertes indienen tot: 06-10-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 09-10-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 06-11-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren