ETL ontwikkelaar (2fte)

Startdatum: 01-09-2023
Einddatum: 01-10-2026
Standplaats: Utrecht
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : niet na drie jaar

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. In sommige gevallen is deze data ook nog opgeslagen in een landelijke of regionaal datawarehouse. Een kleurrijk, complex en duur ICT-landschap. Deze data is niettemin van groot belang voor het politiewerk. Om die reden is enkele jaren geleden begonnen met de bouw van één landelijk politie datawarehouse: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De komst van de Nationale Politie heeft de wens naar het landelijk beschikbaar krijgen van data verder versterkt. De Basis Voorziening Informatie (BVI) speelt in toenemende mate een cruciale rol in de informatievoorziening binnen de Nederlandse Politie. Informatie afkomstig van alle eenheden wordt centraal vanuit een geïntegreerde Business Intelligence (BI) omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het team met een ervaren ETL ontwikkelaar.


Doelstelling

Het leveren van excellente informatieproducten ten behoeve van de aansturing van de Nationale Politie.


Verantwoordelijkheden:

Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum
- Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken
- Opstellen van specificaties voor benodigde ETL-processen o.b.v. functionele en non-functionele specificaties alsmede
realisatie van de betreffende mappingen
- Toepassen van logische en fysieke data modellen, metadata (definities en modellen) en gerelateerde werkprocessen en
beheer procedures
- Bouwen volgens de Definition of Done (DoD) - Je eigen werk unit-testen
- Het leveren van kwaliteit
- Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de back- end ontwikkelaar
- Omgaan met gevoelige informatie


Planning

Start publicatie: 24-05-2023
Vragenstellen tot (NVI): 26-05-2023 12:00
Beantwoording vragen: 26-05-2023
Offertes indienen tot: 05-06-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 05-06-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 28-08-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren