Communicatie Adviseur

Startdatum: 01-06-2023
Einddatum: 31-05-2024
Standplaats: Amsterdam
Uren per week: 27-32
Optie tot verlenging : 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Beoogd resultaat

In overleg met de kandidaat en betrokken projectleiders wordt bekeken op welke onderwerpen ondersteuning wordt geboden en in welke vorm. Dit leidt tot een concrete opdracht (bijvoorbeeld het maken en uitwerken van een communicatieplan) en beoogd resultaat waarmee de communicatieadviseur aan de slag gaat - in samenspraak met de betrokken projectleider en de afdeling Communicatie. 


Doelstelling

Op de genoemde onderwerpen moeten komende tijd flinke stappen worden gezet; als communicatieadviseur draag jij via adviezen, interventies en communicatieproducten bij aan draagvlak voor de gewenste verandering. Deze doelen zullen in samenspraak specifiek worden vastgesteld.


Verantwoordelijkheden:

Zie opdrachtomschrijving en doelstelling.


Planning

Start publicatie: 16-03-2023
Vragenstellen tot (NVI): 20-03-2023 08:00
Beantwoording vragen: 20-03-2023
Offertes indienen tot: 31-03-2023 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 31-03-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-05-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren