Capaciteitsmanagement Adviseur

Startdatum: 08-08-2022
Einddatum: 17-08-2022
Standplaats: Rotterdam
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Tijdelijke vervanging van een Adviseur CM. 

Jij komt te werken op de Afdeling Planning en Capaciteitsmanagement van de Dienst Bedrijfsvoering in Rotterdam. De Eenheid Rotterdam raakt steeds verder onderbezet. Het belang van een efficiënt en effectief capaciteitsmanagement wordt hiermee steeds groter. Dit vraagt nadrukkelijk keuzes in het operationele werk. Jij brengt jaarlijks het werkaanbod in kaart aan de hand van een intern werkproces 'Werk in Beeld’. Op basis van veiligheidsvraagstukken wordt hierin systematisch de werklast van het team, de sector en ook de totale Eenheid geïnventariseerd. Het in beeld gebrachte werk, tezamen met het in beeld gebrachte capaciteitsaanbod wordt- samen met het gezag - prioriteiten gesteld en realistisch en realiseerbare afspraken gemaakt. Met behulp van capaciteitsmanagement wordt hierna het menselijk kapitaal zo efficiënt mogelijk ingezet, rekening houdend met een gezonde balans tussen werk en privé.


Doelstelling

Als adviseur capaciteitsmanagement geef je voorafgaand aan het inroosteren inzicht in de capaciteitsinzet, gekoppeld aan het werkaanbod en de resultaatafspraken op team-, sector- en eenheidsniveau. Dit zodat de verantwoordelijke leidinggevende bewuste keuzes kan maken over de inzet van capaciteit. Daarnaast adviseer je over andere bedrijfsvoeringwijzigingen die zijn weerslag op capaciteitsmanagement kunnen hebben, zoals consignatie en betaalde pauze.

Je hebt inzicht in de bedrijfsvoering en kunt sector- en teamplannen vertalen naar benodigde capaciteit. Hierin adviseer jij op (middel)lange termijn op tactisch en strategisch niveau. Keuzes die in de lijn gemaakt worden vertaal jij naar een lange termijn planning, welke door jou worden vastgelegd in het capaciteitsprognose systeem. Dit capaciteitsprognose systeem geeft uiteindelijk inzicht en overzicht in de (dis)balans tussen het capaciteitsaanbod en de capaciteitsvraag. Je stuurt op de uitvoering van het roosterproces en de (senior) planners en bevordert en beoordeelt de vakvolwassenheid van deze medewerkers. Jij helpt de lijnchefs met het opstellen van  werkplannen die input zijn voor het roostervormingsproces. Je bent nauw betrokken bij sturingsoverleggen, advisering op de inzet op bijvoorbeeld evenementen en opleidingstrajecten. Dit doe je in de integrale samenwerking met overige business partners, zoals Control, HRM, Bestuursondersteuning.

Om steeds verder te komen in een optimaal gebruik van capaciteitsmanagement gaan we ons dit jaar verder richten op de speerpunten: cultuurontwikkeling, medewerkersparticipatie en sturing met capaciteitsmanagement.


Verantwoordelijkheden:

Als adviseur capaciteitsmanagement krijg je een of meerdere accounts toebedeeld, waarbij je 1e aanspreekpunt bent. Aan die accounts zijn planners gekoppeld, waarvoor je ook aanspreekpunt bent. 

Goede communicatieve vaardigheden zijn een must in deze functie. Je bent assertief en signaleert kansen; je laat je niet afschepen met halve antwoorden. Je bent trots en laat zaken niet met rust voordat ze volledig afgehandeld zijn. Procesmatig inzicht en kwaliteit leveren staan bij jou hoog in het vaandel. In een vroeg stadium herken jij wensen, behoeften en mogelijke problemen of kritische situaties. Tevens ben je bereid om periodiek piketdiensten te draaien.


Planning

Start publicatie: 08-08-2022
Vragenstellen tot (NVI): 10-08-2022 12:00
Beantwoording vragen: 10-08-2022
Offertes indienen tot: 17-08-2022 12:00
Beoordeling offertes (vanaf): 17-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 26-09-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren