Business controller

Startdatum: 05-08-2022
Einddatum: 16-08-2022
Standplaats: Den Bosch
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 4 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De opdracht omvat de begeleiding van het conversietraject van het zelfstandig dataverzamelen uit systemen en deze presentabel maken naar een construct waarbij standaard presentatievormen op maat worden gemaakt naar de informatiebehoeften van individuele lijnchefs op een drietal niveaus:  team, sector, eenheid. Dit vergt ook een andere manier van werken in team control.

De opdracht omvat de ontwikkeling van een verantwoordingsinstrument (dashboard) voor het lijnmanagement, waarbij de betrokkene:

  1. Zelfstandig data (zowel operationeel als bedrijfsvoering) weet te verzamelen uit de systemen;
  2. Deze data weet te analyseren en/of duiden;
  3. De informatie, met behulp van standaard presentatievormen, presentabel weet te maken voor het lijnmanagement op een drietal sturingsniveaus
    (eenheid, sector en team).

Eindresultaat van de opdracht is de realisatie van het verantwoordingsinstrument in de vorm van een, bij herhaling in te vullen, dashboard voor het team control.

Over de voortgang van de opdracht vindt tweewekelijks afstemming plaats met de coördinerend eenheidscontroller.

De opdracht omvat dus veranderkundige aspecten, onderhouden van interne klant-leverancier relaties, maar zeker ook inhoudelijke aspecten. Kennis van de politie-organisatie en de gebruikte systemen is een pre. 


Doelstelling

Team control  zal efficiënter en nog  klantgerichter moeten gaan werken in het heden en de nabije toekomst.

Door de doorontwikkeling van het politiedashboard (sinds kort pas echt van de grond) verdwijnen de meer administratieve taken (de zogenaamde zaakscoördinatie). Met het politiedashboard is eenduidige data voor iedereen in de organisatie in heldere presentatie beschikbaar (toepassing beleidsproducten wordt vanuit land praktisch gemaakt). Vanuit de visie op control wordt een doorontwikkeling van de rol van controller gevraagd. Een noodzakelijke wijziging van “cijferproducent” naar cijferanalist en integraal adviseur (meer het oplossen van aangereikte problematiek en leveren van producten via standaard methoden en de monitoring hierop). Deze kwaliteit leveren vraagt een hoger niveau van control (meer dan nu het geval is) als businesspartner aan tafel.


Verantwoordelijkheden:

De in te huren controller is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bovenvermelde opdracht. De eenheid OB biedt gelegenheid ihkv Anders werken voor een hybride vorm van werken op de werkplek. Eea in overleg met de coordinerende eenheidscontroller


Planning

Start publicatie: 05-08-2022
Vragenstellen tot (NVI): 09-08-2022 17:00
Beantwoording vragen: 10-08-2022
Offertes indienen tot: 16-08-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 17-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 05-09-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren