Audiospecialist

Startdatum: 01-06-2023
Einddatum: 31-05-2024
Standplaats: Eindhoven
Uren per week: 24-36 afhankelijk van belastbaarheid potentiele kandidaat
Optie tot verlenging : 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Voor alle Banenafspraak vacatures gelden 2 verplichte eisen. Dit zijn:
- De leverancier dient de ‘CV Template BA’ te gebruiken voor het aanleveren van een cv van de kandidaat.
- De aangeboden kandidaat staat ingeschreven in het Doelgroepenregister van het UWV. Een bewijsmiddel of uittreksel hiervan dient te worden geüpload.

Zowel in grootschalige opsporing als bij de integrale aanpak is de verslaglegging van opgenomen audio en/ of videogesprekken erg belangrijk. Het zorgvuldig uitwerken van deze gesprekken en beelden vertalen naar tekst op papier is een essentieel onderdeel van een recherche onderzoek. Ter ondersteuning van de opsporing en ter verlichting van de administratieve taken van de recherche is politie Eenheid Oost-Brabant op zoek naar 1 Audiospecialist (standplaats Eindhoven)

Audiospecialisten werken geluidsopnames van gesprekken uit die van belang zijn in
een opsporingsonderzoek. De audiospecialist doet dat op aanvraag van en voor de opsporingsambtenaar die verantwoordelijk is voor (een deel van) het onderzoek.

Bij veel opnames kun je te maken hebben met achtergrond geluid. Je zult zeer geconcentreerd moeten luisteren en je moet in staat zijn om je langere tijd te focussen op wat je hoort. Geconcentreerd en zorgvuldig werken is een must.

Fysiek werklocatie is bij Districtsrecherche Eindhoven. De audiospecialist is werkzaam in het pand van de Districtsrecherche Eindhoven, maar voert opdrachten uit van de hele Eenheid. Van eenvoudig tot aan zeer complexe zaken.


Doelstelling

Audiospecialisten houden zich bezig met audiobestanden in een opsporingsonderzoek van de recherche in de hele Eenheid Oost-Brabant. Zij beluisteren de bestanden en werken deze uit in een proces-verbaal of in een verslag. Daarnaast kunnen zij, indien gewenst, filters toepassen om de audiobestanden beter verstaanbaar te maken.

LFNP functie: Medewerker Intake & Service


Verantwoordelijkheden:

De Audiospecialist is verantwoordelijk voor de accurate transcriptie van gespreksopnamen in een opsporingsonderzoek. De inhoud van deze gesprekken is in hoge mate vertrouwelijk en daarmee de aard van het werk ook. De werkzaamheden vinden plaats op aanvraag van een opsporingsambtenaar die uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor de controle van de waarheidsgetrouwe weergave van de transcripties in het proces verbaal.

  • Uitluisteren taps
  • Verslaglegging/rapportage audiomateriaal (opgenomen communicatie, verhoren, enz.)
  • Verbanden kunnen leggen tussen lopend onderzoek en het audiomateriaal (interpretatie taalgebruik)
  • Verbale terugkoppeling aan collega’s geven

Planning

Start publicatie: 10-03-2023
Vragenstellen tot (NVI): 17-03-2023 12:00
Beantwoording vragen: 17-03-2023
Offertes indienen tot: 28-03-2023 17:00
Beoordeling offertes (vanaf): 29-03-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 15-05-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren