Adviseur Portfoliomanagement

Startdatum: 01-06-2023
Einddatum: 31-05-2024
Standplaats: Den Haag
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Nee

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Het faciliteren van een effectieve besluitvorming over de portfolio opgaven die vanuit portefeuilles worden geiniteerd.  Deze opgaven komen voort uit (Inter) Nationale Beleidsontwikkeling, moties uit de Tweede Kamer, Regeerakkoord en wetgeving. Portefeuilles zijn taakdomeinen zoals Intelligence, Opsporing, Cybercrime, Digitalisering en Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit waarop een team is ingericht die de beleidsontwikkeling voorbereidt en vertaalt naar portfolio opgaven. 

De portfoliomanager creeërt overzicht, inzicht en legt vanuit het portfolio office een relatie met de strategische doelstellingen van de organisatie.


Doelstelling

Doelstelling is tweeledig; voortzetting van het portfolioproces én tegelijkertijd ook professionalisering van het proces zowel vanuit efficiency als effectiviteitsoogpunt.  Zo is er behoefte aan een vollediger overzicht van aantal verbeterinitiatieven en deze afzetten tegen de beschikbare politiecapaciteit over de eenheden (Nederland is verdeeld in 11 geografische gebieden) . Daarnaast zal het portfolioproces beter moeten aansluiten op type implementatie opgaven. (Qua omvang in ICT systeemaanpassingen, doelgroep, opleidingsduur, werkinstructie) 


Verantwoordelijkheden:

Coördinerende en bewakende rol tav portfolioproces zowel op inhoudelijk als op procesniveau. 

Analyseren van de opgaven tov strategische doelstelling van het korps

Monitoren van samenhang en voortgang van de opgaven


Planning

Start publicatie: 23-03-2023
Vragenstellen tot (NVI): 26-03-2023 23:59
Beantwoording vragen: 27-03-2023
Offertes indienen tot: 06-04-2023 10:00
Beoordeling offertes (vanaf): 06-04-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 06-05-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren