Adviseur Brandveiligheid

Startdatum: 20-06-2022
Einddatum: 30-06-2022
Standplaats: zwolle
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De sector Huisvesting van de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politiedienstencentrum, bestaat ondermeer uit het Team Technisch Beheer. De sector richt zich op het optimaal faciliteren van het korps bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. De sector Huisvesting is geconcentreerd ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten worden uitgevoerd.

Het Team Technisch Beheer heeft als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de Nationale Politie.

De Dienst FM heeft Nederland verdeeld in drie verzorgingsgebieden, te weten Noord-Oost-Midden, Noord-West en Zuid. Per verzorgingsgebied heeft team Technisch Beheer een regieteam ingericht voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan de politieobjecten; dit onder aansturing van een coördinator.

Om de brandveiligheid van elk politieobject op het wettelijk vereiste niveau te brengen / houden is er een Brandprogramma opgestart. De adviseur brandveiligheid als lid van het team Technisch Beheer is eindverantwoordelijk voor de sturing van het Brandprogramma.
Voor het realiseren van het Brandprogramma  vragen we voor de sector Noord Oost Midden een adviseur brandveiligheid uit. 

Aan de hand van inspecties en adviezen vanuit het brandveiligheidsonderzoek wordt een afwegingsnotitie gemaakt door de Technisch Adviseurs van Team Technisch Beheer. Deze afwegingsnotitie zal voor jou het vertrekpunt zijn om tot uitvoering van de vervolgonderzoek- en herstelwerkzaamheden te komen. Je verzorgt het laten opstellen van werkbeschrijvingen / het bestek om te komen tot een aanbesteding, het maken van een keuze welke uitvoerende partij de werkzaamheden gaat uitvoeren en bent betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden tot en met de formele oplevering.

Je zorgt dat de vervolgonderzoek- en herstelwerkzaamheden binnen plan en budget worden uitgevoerd, waar nodig ondersteund door extern in te huren flex-capaciteit. Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing van deze ‘flex-poolers’. Je rapporteert aan de coordinator van het cluster en aan de brandveiligheidsmanager.

De standplaats is Zwolle voor het verzorgingsgebied Noord-Oost-Midden Nederland.
Je functie is echter een mobiele functie, dat wil zeggen dat je overwegend in de eenheden zult werken, samen met de adviseurs planmatig onderhoud (zij voeren regie over de uitvoering van het planmatige onderhoud) en met de huisvestingsmedewerkers van de regionale facilitaire services teams (zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gebouwen en de installaties).


Doelstelling

Het binnen planning en budget organiseren en realiseren van de vervolgonderzoek- en herstelwerkzaamheden die voort komen uit de afwegingsnotitie vanuit het brandveiligheidsonderzoek.


Verantwoordelijkheden:
 • Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en binnen budget uitvoeren van de benodigde vervolgonderzoek- en herstelwerkzaamheden vanuit het brandveiligheidsonderzoek;
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhuur en de aansturing van externe technisch adviseurs en externe projectleiders benodigd voor de voorbereiding, de planning en de uitvoering van de vervolgonderzoek- en herstelwerkzaamheden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoerende partijen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de lokale facilitaire organisatie;
 • Je beoordeelt en accordeert mutaties die van invloed zijn op het vastgestelde onderhoud jaarplan met onderhoudsbehoeftige elementen van de betreffende Eenheid;
 • Je signaleert tijdig (dreigende) knelpunten in de uitvoering van je project en zoekt actief en in overleg met je brandveiligheidsmanager naar effectieve oplossingen daarvoor.
 • Je betrekt tijdig en op een zorgvuldige manier de kennis en ervaring in de FS-organisatie ten behoeve van een effectieve, efficiënte uitvoering en communicatie naar de lokale politieorganisatie van je project.

vakmatige taken:

 • Je adviseert over en je stuurt op het (rechtmatig) uitvragen en beoordelen van offertes voor Planmatig Onderhoud waaronder mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten.
 • Samen met de projectleiders bereidt je uitvoerings- en adviesopdrachten voor en zul je ook zelf uitvoeringsbegeleiding doen op projecten.
 • Je adviseert over en stuurt op het organiseren van opleveringen, w.o. de levering van oplever- en revisiedocumenten i.r.t. de uitgevoerde projecten.
 • Je bewaakt en borgt de registratie van de projectvoortgang en het vastleggen van mutaties aan elementen in het FMIS systeem Planon en stelt voortgangsrapportages op.

Planning

Start publicatie: 20-06-2022
Vragenstellen tot (NVI): 22-06-2022 15:42
Beantwoording vragen: 27-06-2022
Offertes indienen tot: 30-06-2022 12:00
Beoordeling offertes (vanaf): 30-06-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 25-07-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren