Planner

Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2025
Standplaats: Driebergen
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal 1 x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Je verzorgt zelfstandig de roosters van de teams en afdelingen binnen de landelijke eenheid. Je houdt rekening met landelijke wetgeving, interne afspraken en resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau. Tevens speel je met jouw planning in op onvoorziene omstandigheden, zoals verzuim. Je maakt ramingen voor de komende periode waarbij je in de gaten houdt of werkaanbod en benodigde capaciteit op elkaar aansluiten. Je werkt samen met andere planners en senior planners van je eigen planunit en met andere planunits.


Doelstelling
  • Het zelfstandig verzorgen van de roosters van de teams en afdelingen binnen de  Landelijke Expertise en Operaties (LX) en  Landelijke Opsporing en Interventies (LO).
  • Maakt ramingen voor de komende periode, waarbij het werkaanbod aansluit op de benodigde capaciteit;
  • Voorziet in relevante informatie t.b.v.de adviseurs capaciteitsmanagement en aangewezen medewerkers voor hun (advies)werk;
  • Het bouwen van het conceptrooster tot en met het dagrooster die je op teamniveau afstemt;

Verantwoordelijkheden:

Problemen zie jij als uitdagingen en je hebt analytisch inzicht. Je denkt vooruit, ziet knelpunten en geeft advies ter verbetering, maar altijd in de lijn met de landelijke afspraken en de afgesproken processen. Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen tussen de gevarieerde werkzaamheden. Kwaliteit en zorgvuldigheid heb jij hoog in het vaandel en je kunt gedetailleerd en gestructureerd werken. Je laat je niet afschepen met halve antwoorden en durft collega’s aan te spreken. Je bent dienstbaar maar ook kritisch.

In de planning dien je rekening te houden met de wet- en regelgeving, zoals de Arbeidstijdenwet en de cao, maar ook met landelijke beleidsafspraken en de interne resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau.

Tevens speel je als planner in op onvoorziene omstandigheden die direct prioriteit en een weerslag hebben in het rooster, zoals grote incidenten binnen of buiten de eenheid.

Je zorgt, in nauwe samenwerking met de planverantwoordelijke(n), voor een rooster waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Binnen het team Planning en Capaciteitsmanagement  veel samen met collega’s van andere eenheden.


Planning

Start publicatie: 14-05-2024
Vragenstellen tot (NVI): 17-05-2024 12:00
Beantwoording vragen: 17-05-2024
Offertes indienen tot: 24-05-2024 12:00
Beoordeling offertes (vanaf): 24-05-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 01-08-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren