De Politie is voornemens 1 april 2018 een wijziging door te voeren in de Voorwaarden inzak inhuur derden. Overeenkomstig artikel 6.2 van deze voorwaarden wordt de wijziging 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. Hieronder kunt u de documenten van de Voorwaarden inzake inhuur derden in de huidige en de toekomstige versie raadplegen:

Toelichting op de wijzigingen

Oud Nieuw Toelichting op de wijzigingen

Voorwaarden inzake inhuur derden 3.0

Versie 3.0 20/07/2017

Voorwaarden inzake inhuur derden 4.0

Versie 4.0 21/03/2018

– artikel 9.3 is uitgebreid met mogelijk verhaal kosten van geschiktheids- en betrouwbaarheidsonderzoek of veiligheidsonderzoek bij tussentijdse vervanging van de Externe.


Mocht u vragen hebben over de komende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met Inhuurdesk via: inhuurdesk@politie.nl.

Ter informatie:
Deze wijzigingen hebben op dit moment geen consequenties voor reeds toegelaten Leveranciers in de categorieën.