De Politie is voornemens 1 augustus 2017 wijzigingen door te voeren in de Voorwaarden Offerteprocedure van het DAS. Overeenkomstig artikel 12.5 van deze voorwaarden wordt de wijziging 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend worden gemaakt. het betreft de Voorwaarden Offerteprocedure. De inhoud van de Selectieleidraden, de AGAIP en de Flyer zullen op deze wijziging worden afgestemd. Deze documenten zullen per 1 augustus 2017 in het DAS worden vrijgegeven. Hieronder kunt u de documenten van de Voorwaarden Offerteprocedure in huidige en toekomstige versie raadplegen:

Toelichting op de wijzigingen

Oud Nieuw Toelichting op de wijzigingen
Voorwaarden Offerteprocedure 2.0
Versie 2.0 17/03/2016
Voorwaarden Offerteprocedure Versie 3.0 20/07/2017 -Actualiseren i.v.m. verwijderen interviewfase als tweede fase in de beoordelingsprocedure; toevoegen van de verificatie van de leverancier met de hoogst scorende offerte in de beoordeling.
– artikel 9.1 vervaltermijn toegevoegd

Mocht u vragen hebben over de komende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met Inhuurdesk via: inhuurdesk@politie.nl.

Ter informatie:
Deze wijzigingen hebben op dit moment geen consequenties voor reeds toegelaten Leveranciers in de categorieën.