Testspecialist Webcrawling

Startdatum: 14-06-2022
Einddatum: 27-06-2022
Standplaats: Odijk
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Ja, max. 12 maanden (1x 12 of 2x 6 maanden)

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De ICT-dienst van de politie ondersteunt de operationele politie collega’s met hun dagelijkse taken zoals handhaving en opsporing. Er zijn zo’n 100 DevOps-teams elke dag hard aan het werk om de beste informatievoorziening te bieden om Nederland veilig te houden.

We zoeken we ter uitbreiding van ons team, een enthousiaste en ervaren testspecialist.

De testspecialist wordt gezocht voor de applicatie Webcrawling. Het DevOps team dat daar aan werkt, werkt op een agile manier aan de ontwikkeling. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van deze crawler. De werklocatie van dit team is Odijk.

De werkzaamheden voor de testspecialist kennen als resultaten (opdracht):

  • Je brengt het DevOps team op een kennisniveau van testaanpakken/testautomatisering dat maakt dat het zelfstandig dit verder kan ontwikkelen.
  • Je implementeert een testproces op een kwaliteitsniveau dat voldoet aan de (Organisatie) Definition of Done en onderdeel is van de (Team) Definition of Done.
  • Je automatiseert het testen/testproces (met een accent op unit- en ‘smoke’ testen) gekoppeld aan de CI/CD pijplijn. De unittest dekking is minstens 80%.
  • Je bouwt op basis van de ontwikkelde testen een regressietest. Deze loopt geautomatiseerd dagelijks, met foutlogging en –communicatie, en kan handmatig tussentijds gestart worden.

We gaan uit van een doorlooptijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, als (op een of meer van) de 4 opdrachten nog voldoende aanleiding voor verdere inzet is.


Doelstelling

Zie opdracht omschrijving


Verantwoordelijkheden:

De kandidaat met allround testervaring wordt ingezet als senior Agile-tester. Kennis van voor een Webcrawling applicatie relevante, moderne testmethodieken en ervaring met testtools is hierbij van belang. Je speelt een rol bij de keuze en inrichting daarvan.

Van de testspecialist wordt verwacht dat hij/zij een leidende rol neemt in het behoud van de kwaliteit van de onderhanden zijnde applicaties en de opbouw van ‘state-of-the-art’ testen.

De testspecialist herkent zicht in een T-shaped profiel: expert in softwaretesting, ondersteunen/faciliteren bij applicatiebeheer, monitoring, en/of applicatieontwikkeling.

  • Je bent er zelf verantwoordelijk voor deze opdracht in een tijdlijn uit te zetten, te prioriteren en de risico’s en afhankelijkheden aan te geven en te monitoren.
  • Je bent er zelf verantwoordelijk voor om aan te geven aan welke informatie, kennis of tools je behoefte hebt en wat je van anderen verwacht.
  • Als je een opdracht afrondt kun je je kennis borgen in documentatie en overdragen aan je collega’s.

Planning

Start publicatie: 14-06-2022
Vragenstellen tot (NVI): 17-06-2022 12:00
Beantwoording vragen: 17-06-2022
Offertes indienen tot: 27-06-2022 12:00
Beoordeling offertes (vanaf): 27-06-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 25-06-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren