Technisch Applicatiebeheerder

Startdatum: 01-04-2023
Einddatum: 31-03-2024
Standplaats: Zwolle
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.

De Politie schrijft ca 5 miljoen bonnen per jaar uit. Er werken verschillende interne diensten hier aan mee. De ketenpartners CJIB en Openbaar Ministerie verzorgen de verdere afhandeling van deze bonnen. Dit vergt stabiele technische ICT-systemen.

Als Technisch Applicatiebeheerder word je ingezet in een multidisciplinair team van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders. Je werkt intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de Nationale Politie.


Doelstelling

- Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;

- Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;

- Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;

- Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);

- Het beheren van de functionele- en technische applicatieconfiguratie;

- Bijdragen aan het onderhouden en de doorontwikkeling van de applicaties;


Verantwoordelijkheden:

- Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;

- Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;

- Verbeteren van het monitoringsproces;

- Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.


Planning

Start publicatie: 24-01-2023
Vragenstellen tot (NVI): 27-01-2023 08:00
Beantwoording vragen: 27-01-2023
Offertes indienen tot: 03-02-2023 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 03-02-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-03-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren