Senior Technisch applicatie beheerder (devops)

Startdatum: 01-05-2023
Einddatum: 30-04-2024
Standplaats: Zwolle
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel).

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op Windows platformen. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat zijn om zich de functionele- en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De opdracht valt binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling (.NET en deels Java) en automatisering van het voortbrengingsproces.


Doelstelling

Concreet te behalen eindresultaten:

  • Achterstallig onderhoud wegwerken
  • Migratie omgeving naar Windows 2022
  • Opstellen en onderhouden CI/CD pipeline

De opdracht is afgerond op het moment dat bovenstaande resultaten zijn behaald.


Verantwoordelijkheden:

Om de eindresultaten te behalen, zijn de volgende taken van toepassing:

- Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
- Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
- Verbeteren van het monitoringsproces;
Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);
- Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling, waaronder CI/CD werkzaamheden;
- Borgen van de kwaliteit;
- Analyse en eventueel oplossen incidenten.


Planning

Start publicatie: 25-01-2023
Vragenstellen tot (NVI): 30-01-2023 12:00
Beantwoording vragen: 30-01-2023
Offertes indienen tot: 06-02-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 07-02-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 27-03-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren