Senior Programmamanager

Startdatum: 29-07-2022
Einddatum: 22-08-2022
Standplaats: Odijk/Den Haag
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Optioneel 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) en de gebruikersondersteuning. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV programma-, projectmanagement en interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van programma's en projecten.

In opdracht van de programmadirecteur geef je leiding aan het landelijke sturingsteam IV Wetboek voor Strafvordering (WvSv). Je geeft invulling aan het opgestelde IV sturingsteam advies en geeft hier leiding aan. Je bent een belangrijke schakel ten behoeve van de tijdige, volledige en juiste implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in de bestaande IV- organisatie en IV programma’s.

In deze tijdelijke functie zullen je werkzaamheden o.a. bestaan uit:

  • Verdieping IV impactanalyse o.b.v. de door de Business Change Manager  aangeleverde vastgestelde en gevalideerde werkprocessen (en/ of procedures) met als doel de precieze IV opgave te definiëren en te zorgen dat deze validatie in de IV wordt geïmplementeerd;
  • Opstellen van een realisatieplan waarin doelarchitectuur, roadmap alsmede voorbereiding van het changeproces worden uitgewerkt;
  • Een bijdrage leveren namens de politie aan het tot stand komen van de IV ketengovernance;
  • Afstemming IV (keten) programma’s en projecten die worden geraakt door het nieuwe wetboek;
  • Voorbereiden en opstellen documentatie t.b.v. realisatie van de IV-opgave;
  • Afstemmen met uitvoeringsorganen, lijnmanagers, beleidsmedewerkers en externe stakeholders;
  • Afstemmen onderzoeken, analyses, plannen, rapportages en begrotingen met opdrachtgever en stuurgroep;
  • Sturen op kwaliteit binnen het programma;
  • Volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit, vakbekwaam en diplomatiek in de samenwerking met ketenpartners;
  • Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale politieketen.

Doelstelling

De invoering van het nieuwe gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is een majeure operatie die zorgvuldig voorbereid dient te worden. Als ruggengraat voor het strafvorderlijk handelen van de politie is het van wezenlijk belang dat de politie goed en tijdig voorbereid is voor de beoogde inwerkingtreding in 2026.


Verantwoordelijkheden:

Als programmamanager WvSv sta jij stevig in je schoenen. Je bent flexibel en kan schakelen met ander onderdelen van het programma. Je beschikt over politieke- en bestuurlijke sensitiviteit en hebt affiniteit met het politiewerk. Je bent in staat om de Business Change en leeropgave qua IV adequaat te ondersteunen.  Met jouw kennis en ervaring van het IV (politie)werk geef je adviezen en weet je deze te  vertalen op bestuurlijk niveau. Je bent een volwaardig gesprekspartner; dit toont jouw senioriteit, verbindend vermogen en vakbekwaamheid. 


Planning

Start publicatie: 29-07-2022
Vragenstellen tot (NVI): 03-08-2022 10:00
Beantwoording vragen: 03-08-2022
Offertes indienen tot: 22-08-2022 09:30
Beoordeling offertes (vanaf): 24-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 03-10-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren