Recruiter Externe Inhuur (Dynamisch Aankoopsysteem)

Startdatum: 02-08-2022
Einddatum: 18-08-2022
Standplaats: Rotterdam
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal tot totale opdrachtduur van 24 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Als Recruiter Externe Inhuur verzorg je het inhuren van een breed scala aan gespecialiseerd extern personeel en (interim) managementfuncties. Dit doet je via het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) vanaf schaal 10 en hoger (tot en met schaal 9 maken wij gebruik van een uitzendmantel). In het DAS krijgen gevestigde grotere partijen, middelgrote en kleine ondernemingen (ook ZZP-ers) ruimte om hun diensten aan te bieden. Op deze wijze is een bredere marktwerking mogelijk en krijgen alle geïnteresseerde partijen gelijke kansen. 

Objectiviteit, transparantie en non-discriminatie en integriteit zijn de waarden die wij als Politie uitdragen.

De opdracht: 
Je draagt bij aan de inhuur van extern personeel op voornamelijk HBO/WO niveau en je bent verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces. Je bent het aanspreekpunt voor de inhurende manager rondom het thema externe inhuur vanaf schaal 10, en je begeleidt hem/haar in dit werving- en selectieproces.

Samen stel je een functieprofiel op met de bijbehorende selectiecriteria. Op een dienstverlenende en klantgerichte wijze stuur je op de uitvoering van een rechtmatig en doelmatig aanbestedingsproces.

Daarnaast lever je een positieve en actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de ambassadeursrol en de processen rondom externe inhuur. Jij bent de expert op het gebied van inhuur van personeel en de (aanbestedings-) wet- en regelgeving die daarbij komt kijken.


Doelstelling

Het begeleiden van het inhuurproces, het opstellen van functieprofielen conform de richtlijnen van de aanbestedingswet, en het adviseren van de business m.b.t. inhuur van extern personeel.


Verantwoordelijkheden:

Je stelt aanvragen en de selectiecriteria op conform de richtlijnen van de aanbestedingswet. Je pakt bij elke aanvraag de regiefunctie (‘single point-of-contact’ met de opdrachtgever en de opdrachtnemer).


Planning

Start publicatie: 02-08-2022
Vragenstellen tot (NVI): 05-08-2022 12:00
Beantwoording vragen: 05-08-2022
Offertes indienen tot: 18-08-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 19-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 24-10-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren