Recruiter Agentenwerving

Startdatum: 17-06-2022
Einddatum: 27-06-2022
Standplaats: Utrecht
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal 6 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

In het instroomarrangement 2023 is de opdracht gegeven tot werving-selectie-aanstelling van 2184 aspirant-politiemedewerkers.

Dit is een forse uitbreiding  aantal vergeleken met voorgaande jaren, waarvoor de interne recruitmentcapaciteit ontoereikend is. Derhalve wordt een deel van de opdracht uitbesteed aan 5 externen die zorgen dat de een deel van de instroomopdracht in 2023 wordt bereikt.


Doelstelling

Als recruiter verzorg je het werving- en selectieproces voor alle politieopleiding vacatures binnen onze organisatie t.b.v. de doelstelling van deze opdracht. Je bent verantwoordelijk voor het vacature- en relatiebeheer. Met kennis van wat de kandidaat nodig heeft, begeleid je zelfstandig het selectieproces.

Taken die bij de functie horen: Je draagt vanuit een verbindende spilfunctie bij aan een goede selectie van onze toekomstige politieagenten. Hiervoor werk je intensief samen met de recruitmentorganisatie maar ook met de desbetreffende eenheid.

Bevoegdheden: het vertegenwoordigen van de politieorganisatie en het werken als politieagent in het bijzonder richting de kandidaat. Het vertegenwoordigen van recruitment binnen de desbetreffende eenheid t.b.v. het op te leveren resultaat.

Specifieke en dagelijkse verantwoordelijkheden: het werven en begeleiden van kandidaten gedurende het selectieproces tot aan de start van de politieopleiding.

een typische werkdag: bellen van kandidaten, administratief verwerken van ontwikkelingen in het selectieproces van de desbtreffende kandidaten, intakegesprekken, monitoring kwaliteit en kwantiteit, salarisberekeningen opmaken en controleren en verschillende overlegvormen met stakeholders.

Cocnreet te behalen doelstelling: de opdracht is voltooid op het moment dat de 5 externen succesvol 500 aspirant-politiemedewerkers hebben geworven binnen een periode van 6 maanden. 


Verantwoordelijkheden:
  • Je voert intakegesprekken met kandidaten die hebben gesolliciteerd en verwerkt deze in het ATS;

  • Je monitort de voortgang van ‘jouw’ kandidaten in het selectieproces;

  • Je  verzorgt voorlichtingen op evenementen en scholen. Je monitort en voert de regie op de openstaande vacatures van jouw portefeuille;

  • Je ziet toe  op een correcte uitvoering van het werving- en selectiebeleid;

  • Je draagt zorg voor salarisberekeningen en controle daarop;

  • Je behandelt open sollicitaties en specifieke vragen vanuit de eenheid aangaande het recruitmentproces t.b.v. de opdracht;

  • Je kent het recruitersvak en hebt een visie op de toekomst van recruitment. Onze processen zijn landelijk georiënteerd en worden decentraal vertaald. Om dit optimaal te managen heb je een sterk (administratief) organisatievermogen en ben je communicatief sterk onderlegd, zowel mondeling als per mail en app;

  • Je geeft zowel gevraagde als ongevraagde adviezen.


Planning

Start publicatie: 17-06-2022
Vragenstellen tot (NVI): 21-06-2022 12:00
Beantwoording vragen: 21-06-2022
Offertes indienen tot: 27-06-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 28-06-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 25-07-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren