Platformbeheerder Politie.nl

Startdatum: 03-04-2023
Einddatum: 31-03-2024
Standplaats: Odijk
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Ja, met maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Voor het cluster Digitaal Politie Contact (DPC) binnen de productielijn VIB zoeken we een ondernemende, veelzijdige en vakbekwame platformbeheerder om deel te nemen in het System Team.

Binnen het cluster DPC staat contact met de burger centraal. Hier worden onder andere de Politie websites beheerd en ontwikkeld. Binnen het cluster is het System Team werkzaam. Dit team is te kenmerken als een platformteam (DASA) dat kennis en services levert aan DevOps teams die m.n. te maken hebben met webgerelateerde public facing applicaties zoals websites en chatbots. 

Het System Team is de linkin pin tussen de DevOps teams en de Service Providers voor diverse technische oplossingen. Daarnaast acteert het System Team als het technisch geweten van een afdeling binnen de Politie waar digitale burgerdiensten worden ontwikkeld en beheerd (ongeveer 80 fte). Dit betekent dat je ook beargumenteerd “nee” moet kunnen en durven zeggen.

De rol wordt omschreven als site reliability engineer.


Doelstelling

Met het team ben je verantwoordelijk voor:

  • Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
  • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
  • Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden:
  • Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
  • Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
  • Verbeteren van het monitoringsproces;
  • Actieve deelname aan het Systeam team in de rol als teamlid.

Planning

Start publicatie: 24-01-2023
Vragenstellen tot (NVI): 27-01-2023 08:00
Beantwoording vragen: 27-01-2023
Offertes indienen tot: 07-02-2023 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 07-02-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-03-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren