Oracle Specialist

Startdatum: 09-08-2022
Einddatum: 22-08-2022
Standplaats: Odijk
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.


Doelstelling

Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 60.000 gebruikers.


Verantwoordelijkheden:
 • Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan.
 • Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding.
 • Uitvoeren van release scripting op de OTAP.
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen.
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten.
 • Het onderhouden van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen.
 • Het definiëren en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten.
 • Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden.
 • Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten.
 • Beheren functionele en technische applicatie configuratie.
 • Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers.
 • Releases
 • Monitoring

Planning

Start publicatie: 09-08-2022
Vragenstellen tot (NVI): 11-08-2022 12:00
Beantwoording vragen: 11-08-2022
Offertes indienen tot: 22-08-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 23-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 24-10-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren