Medior Technisch applicatie beheerder (devops)

Startdatum: 03-04-2023
Einddatum: 31-03-2024
Standplaats: 8017JG150 -( Hanzelaan )- Zwolle
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Ja,maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie.

Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten.

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op Windows platformen. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat zijn om zich de functionele- en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling (.NET en deels Java) en automatisering van het voortbrengingsproces.


Doelstelling

Resultaat:

ZZP: in de periode van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024 zullen de volgende opdrachten uitgevoerd moeten worden:

  • Achterstallig onderhoud wegwerken 
  • Migratie omgeving naar Windows 2022
  • Opstellen en onderhouden CI/CD pipeline

Overige doelen:

- Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;

- Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;

- Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;

- Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);

- Het beheren van de functionele- en technische applicatieconfiguratie;

- Bijdragen aan het onderhouden en de doorontwikkeling van de applicaties;

- Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.


Verantwoordelijkheden:

- Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;

- Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;

- Verbeteren van het monitoringsproces;

- Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

- Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);

- Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling, waaronder CI/CD werkzaamheden;

- Borgen van de kwaliteit;

- Analyse en eventueel oplossen incidenten.


Planning

Start publicatie: 24-01-2023
Vragenstellen tot (NVI): 27-01-2023 08:00
Beantwoording vragen: 27-01-2023
Offertes indienen tot: 06-02-2023 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 06-03-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-03-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren