Medior letselschade jurist

Startdatum: 05-08-2022
Einddatum: 11-08-2022
Standplaats: Zwolle
Uren per week: 32-36
Optie tot verlenging : Maximaal 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Medewerkers van de politie lopen door de aard van hun beroep het risico geconfronteerd te worden met een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident. Als jurist Personenschaderegeling bij Team Beroepsrisico zet jij jouw juridische expertise in om politiemedewerkers te ondersteunen in de afwikkeling van aanspraken. Jouw focus ligt op de behandeling van de schade die resteert na afhandeling van de rechtspositionele aanspraken en beoordeling van de werkgeversaansprakelijkheid.  

Het Team Beroepsrisico bestaat uit circa negentig collega’s. De focus van het team ligt op het juridisch ondersteunen van collega’s die door hun beroep het risico lopen op dienstongevallen, beroepsziektes en -incidenten. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid kenmerken ons. Iedereen heeft zijn of haar eigen takenpakket, maar de complexiteit van bepaalde dossiers vraagt steeds om onderlinge afstemming. In een positieve werksfeer zetten we ons dagelijks met veel plezier in voor de belangen van onze collega’s. 


Doelstelling
  • de regie voeren op het schadedossier (o.a. termijn bewaken van schade- afhandeling);
  • het treffen van minnelijke regelingen;
  • het concipieren van (maatwerk)besluiten met in achtneming van de consequenties op de organisatie en regelgeving; (bestuursrechtelijk en civiele) wetgeving en jurisprudentie bijhouden.

Verantwoordelijkheden:
  • De kandidaat heeft gemiddeld 50 dossiers in beheer;
  • Het eindproduct is advies afhandeling dossier aan bevoegd gezag.

Planning

Start publicatie: 05-08-2022
Vragenstellen tot (NVI): 08-08-2022 13:41
Beantwoording vragen: 08-08-2022
Offertes indienen tot: 11-08-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 11-08-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 30-09-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren