Intelligence Requirement Development Specialist (IRD specialist)

Startdatum: 22-06-2022
Einddatum: 29-06-2022
Standplaats: Gorinchem
Uren per week: 24 - 36
Optie tot verlenging : 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Om doorlopend inzicht te krijgen in internationale dreigingen, kwetsbaarheden en vatbaarheden in onze samenleving en de wijze waarop daar vervolgens misbruik gemaakt door criminelen om de machtspositie te vergroten en maximaal crimineel geld te verdienen, krijgt een toekomstbestendige intelligence functie bij het MIT vorm. Deze functie betreft een samenspel van verschillende analyse kwaliteiten die als team vanuit ieders invalshoek en expertise in een state of the art analytisch werk- en denk proces intelligencebeelden integreert en actualiseert zodat er voorstellend en voorspellend vermogen ontstaat.

De ontwikkeling van een dergelijk intelligence functie vraagt tijd en ruimte om te kunnen bouwen aan een voor de buitenwereld nieuw concept in de aanpak van ondermijning.  Tegelijkertijd vraagt de politiek bestuurlijke context om zichtbaarheid van het MIT en het behalen van concrete resultaten.Om het verschil te kunnen maken met intelligence vraagt dit om een impuls van beschikbaarheid in taakvolwassen expertise in de operationele context. Expertise die ook bijdraagt aan het versneld ' on the job' trainen van van geworven functionarissen voor het leggen van het fundament voor een goede intelligence functie. 

Het MIT is dan ook op zoek naar 2 IRD specialisten die aan deze opdracht een bijdrage kunnen leveren. Deze specialiten zijn gericht op vraagarticulatie van de besluitvormer en de vertaling naar de intelligence opgave en benodigde te raadplegen bronnen. 


Doelstelling

Het MIT is in opbouw en het personeelsbestand is dat ook. Dat geldt ook voor het traject van vakbekwaam maken van instromende medewerkers. Om in de huidige operatien een goede intelligencefunctie (gelijkend op het  MIT-intel proces) in te richten zijn wij op zoek naar 2 IRD specialisten.We bereiken hiermee dat het MIT versneld in staat is om operationele resultaten te behalen Deze functionaliteit kan tevens worden ingezet voor het inwerken van nieuw instromend MIT personeel en inbedden van het beoogd MIT intelligence-proces


Verantwoordelijkheden:
  • Zelfstandig, en in een (complex juridische) operationele context, een IRD methodiek doorlopen en hier producten in opleveren
  • Toepassen en implementeren van het IRD proces in een multidisciplinaire context

Planning

Start publicatie: 22-06-2022
Vragenstellen tot (NVI): 24-06-2022 12:00
Beantwoording vragen: 28-06-2022
Offertes indienen tot: 29-06-2022 10:00
Beoordeling offertes (vanaf): 29-06-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 25-07-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren