Informatiemanagement adviseur

Startdatum: 19-06-2022
Einddatum: 29-06-2022
Standplaats: Rotterdam / landelijk
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Optioneel 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De vreemdelingenketen heeft tot doel om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners te digitaliseren. Met alle ketenpartners worden (keten)processen geanalyseerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan hoe de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners het beste gedigitaliseerd kan worden. Deze voorstellen moeten vervolgens worden getoetst bij de betrokken organisaties en de impact moet worden bepaald.

De business analist t.b.v. de vreemdelingentaak binnen de NP heeft tot voornaamste taak de interne werkprocessen van de AVIM ten behoeve van de migratieketen te analyseren en daarbij een proces- en informatieanalyse uit te voeren met het oog op digitalisering. Hij/zij analyseert de impact van digitaliseringsvoorstellen op de business en doet op basis daarvan ontwerpvoorstellen voor het proces en de systemen. Daarbij vormt het primaire proces het uitgangspunt. Tevens werkt de business analist mee aan de analyses op ketenniveau en schrijft in samenwerking met ketenpartners mee aan digitaliseringsvoorstellen, om te beginnen het voorstel voor de I&R regietafel, daarna wordt het werk ingevuld op basis van de geldende prioritering van de backlog van de Adviesgroep Migratieketen.

De business analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij/zij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor het (Scrum) ontwikkelteam. De business analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen (keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen.

Naast de analyse werkzaamheden is de business analist ook betrokken bij de realisatie en implementatie van digitaal werken. Hiertoe strekt het tot de aanbeveling wanneer de business analist kennis heeft van en ervaring heeft met veranderkunde. In samenwerking met het team van analisten worden veranderkundige interventies toegepast.

We zoeken een proactieve business analist met interesse voor de vreemdelingenportefeuille van de politie, die gemotiveerd wil bijdragen aan het vergroten van de digitalisering van de ketensamenwerking.

Taken en activiteiten die voorvloeien t.b.v. de opdracht zijn:

  • Je analyseert processen binnen de eigen organisatie met inhoudelijk experts.
  • Je analyseert de huidige ketenbrede processen.
  • Je bepaalt samen met andere ketenpartners de wijziging (digitalisering) van het ketenbrede proces, rekening houdend met de inhoudelijke processen, de centrale voorzieningen en de systemen van de ketenpartners.
  • Je stelt digitaliseringsvoorstellen op of past bestaande digitaliseringsvoorstellen aan.
  • Je doet impact analyses in de eigen organisatie op basis van de digitaliseringsvoorstellen.
  • Je ontwerpt met inhoudelijk experts (business én techniek) nieuwe processen en werkwijzen.
  • Je schrijft user stories die iedereen begrijpt.
  • Je brengt de veranderstrategie tot uitvoering, mede door het toepassen van veranderkundige interventies.

Doelstelling

Het op te leveren resultaat van deze opdracht is dat conform bovenstaande taken en activiteiten t.b.v. de vreemdelingenketen, de informatieuitwisseling tussen de verschillende ketenpartners verder wordt gedigitaliseerd. Dit is een meerjaren traject waarvoor jaarlijks in het ketenoverleg de mijlpalen worden bepaald.


Verantwoordelijkheden:

Zelfstandig en (samen) met collega's bovenstaande werkzaamheden uitvoeren, in afstemming met ketenpartners.


Planning

Start publicatie: 19-06-2022
Vragenstellen tot (NVI): 22-06-2022 17:00
Beantwoording vragen: 23-06-2022
Offertes indienen tot: 29-06-2022 18:00
Beoordeling offertes (vanaf): 30-06-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum: 22-08-2022


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren