Implementatie manager Rijkspas

Startdatum: 01-04-2023
Einddatum: 31-03-2024
Standplaats: Rotterdam
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Een belangrijke doelstelling binnen dit programma is één landelijke toegangspas voor de gehele politie. De politie heeft ervoor gekozen om hiervoor aan te sluiten bij de Rijkspas.

De Rijkspas is een multifunctionele smartcard voor de Nederlandse rijksoverheid. Ze wordt ingezet als interdepartementaal legitimatiebewijs, authenticatiemiddel en toegangspas tot gebouwen en systemen. De voorziening wordt voortdurend doorontwikkeld en aangepast aan nieuwe technologische ontwikkelingen, (veiligheid)eisen en gebruikerswensen.

Het is van essentieel belang dat de Politie, als toekomstige gebruikersorganisatie  (deelnemer van de Rijkspas) zich houdt aan de gemeenschappelijk gemaakte afspraken om ervoor te zorgen dat de veiligheid, kwaliteit en uniformiteit van de voorziening maximaal wordt gewaarborgd.

Binnen het programma FTB  worden door het project Focusgebied 2 de voorbereidingen getroffen om de Rijkspas landelijk te implementeren. Het project begeeft zich nu in de voorbereidende fase op deze uitrol.

Het project zoekt een implementatiemanager ten behoeve van de uitrol van de Rijkspas.


Doelstelling

Het landelijke uitrollen en implementeren van de Rijkspas.


Verantwoordelijkheden:

De implementatiemanager:

 • Geeft sturing aan de landelijke implementatie (inbedding) van de Rijkspas binnen bestaande organisatie.
 • Heeft kennis van en affiniteit met projectmanagement, verandermanagement en facilitymanagement.
 • Staat in nauw contact met de projectleider van het project en de diverse stakeholder in het land ten behoeve van de uitrol en is daarmee de schakel tussen de projectorganisatie en de operatie.
 • Inventariseert en analyseert IST-SOLL situatie per eenheid, voorafgaand aan de uitrol.
 • Signaleert issues en geeft hier gevolg aan.
 • Adviseert en begeleidt de organisatie bij de organisatorische impact die de Rijkspas met zich meebrengt.
 • Organiseert en neemt deel aan stakeholdersessies, werkgroepen - en project-overleggen.
 • Coördineert een pilot uitrol voorafgaand aan de definitieve landelijk uitrol van de Rijkspas.
 • Stelt planningen en uitrolplannen op.
 • Stuurt implementatiebegeleider(s) aan gedurende de voorbereiding en tijdens de uitrol.
 • Ondersteunt de verschillende doelgroepen in leren en uitvoeren van de nieuwe processen.
 • Rapporteert maandelijks aan de opdrachtgever over voortgang, risico’s, issues en financiën.

Leidinggevende taken

Aansturen van het implementatieteam bij het uitvoeren van de werkzaamheden


Planning

Start publicatie: 27-01-2023
Vragenstellen tot (NVI): 31-01-2023 23:59
Beantwoording vragen: 01-02-2023
Offertes indienen tot: 06-02-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 07-02-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 27-03-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren