Dit is de gunningsbeslissing. Een voornemen tot afwijzing betekent dat u of uw kandidaat niet geselecteerd bent/is. Voornemen tot gunning is dat de Politie voornemens is de opdracht aan u te gunnen. Het proces van screening en het overleggen van bewijsmiddelen wordt opgestart. In deze fase is ook sprake van een bezwaartermijn waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de gunningsbeslissing.

Posted in: