Er zal in elk geval nagegaan worden of u met justitie en/of politie in aanraking bent geweest voor misdrijven, overtredingen of ander gedrag dat in strijd is met de normen en regels van de politie. Er wordt onder andere de volgende bronnen geraadpleegd

  • justitiële gegevens;
  • politiegegevens;
  • open bronnen.

Posted in: