Klachten kunnen per e-mail worden ingediend bij de Inhuurdesk Politie via inhuurdesk@politie.nl. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door de Inhuurdesk Politie en waar nodig in samenspraak met een inkoper en/of jurist. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen een redelijke termijn, contact met de indiener van de klacht opgenomen om tot een antwoord/oplossing te komen.

Posted in: