Ja, de geheimhoudingsverklaring hoeft pas te worden aangegaan en getekend door de kandidaat/kandidaten welke een voorlopige gunning ontvangen.

Posted in: