Voor elke functie die binnen de Politie wordt uitgeoefend is een screening verplicht. Dit betekent dat iedereen, intern of extern, gescreend moet worden. Zonder positief afgeronde screening mogen er geen werkzaamheden worden verricht binnen dan wel ten behoeve van de Politie.

Posted in: