Er gelden bepaalde criteria om toegelaten te worden tot een categorie. Alleen geregistreerden die zijn toegelaten tot een categorie hebben inzicht in de beschikbare opdrachten en hebben de mogelijkheid om mee te dingen naar opdrachten in die categorie. In de applicatie kunt u een Verzoek tot toelating indienen voor een categorie of meerdere categorieën.

Posted in: