Screeningen welke niet zijn uitgevoerd door de Politie zijn niet geldig.

Posted in: