Er zijn geen beperkingen aan het aantal kandidaten die aangeboden mogen worden door één partij. Wel dient er voor elke kandidaat een aparte offerte te worden ingediend.

Posted in: