In geval van piketdienst kan er 1 uur per dag worden gedeclareerd voor de bereikbaarheid. Indien inzet verlangd wordt tijdens piket, worden deze uren tegen het aangeboden tarief vergoed. Zie tevens de toepasselijke voorwaarden.

Posted in: