Toetskundige

Startdatum: 01-02-2024
Einddatum: 31-01-2025
Standplaats: Apeldoorn
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 2x12 mnd

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Opdracht betreft de inhuur van een toetskundige voor het monitoren, borgen en herzien – waar nodig – van onderwijs en examinering voor het hoger politieonderwijs (HPO).

Vanuit de Onderwijsondersteuning zal de toetskundige de sector en teams ondersteunen bij toetskundige vraagstukken en het uitvoeren en monitoren van het toetsbeleid. Als Toetskundige adviseert de kandidaat de docenten bij de constructive alignement in het curriculum en het borgen van het eindniveau van de opleidingen. 


Doelstelling

De toetskundige adviseert docenten bij de uitvoering van de examendocumenten en draagt bij aan de borging van de kwaliteit van de examinatoren. Als lid van de toetscommissie, borgt de kandidaat de kwaliteit van toetsing en examinering.

Met het oog op de accreditatie (week 4 van 2024) van het onderwijs houdt de kandidaat zicht op de kwaliteitsverbeteringen die al gerealiseerd zijn én geeft hij/zij toetskundig advies en ondersteuning waar er ruimte is voor aanvullende verbeterslagen, mede op basis van de uitkomsten van deze visitatie. 

De toetskundige ondersteunt zelfstandig docenten bij toetskundige vraagstukken, levert relevante toetskundige documenten op, monitort het toetsbeleid en voert deze uit.

Daar waar nodig, begeleidt de toetskundige, docenten effectief in hun didactische ontwikkeling en het kwalitatief afnemen van examens.


Verantwoordelijkheden:

De toetskundige is, samen met de toetscommissie, verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het toetsbeleid. Ook is de toetskundige verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan kwaliteitsverbetering van examinering.


Planning

Start publicatie: 20-11-2023
Vragenstellen tot (NVI): 24-11-2023 10:00
Beantwoording vragen: 27-11-2023
Offertes indienen tot: 04-12-2023 15:00
Beoordeling offertes (vanaf): 05-12-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 05-01-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren