Tactisch Inkoper IV

Startdatum: 01-07-2024
Einddatum: 30-06-2025
Standplaats: Odijk
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Dienst Verwerving, waar circa 190 gedreven professionals werken, bestaat uit de de verwervingssectoren informatievoorziening, operatiën en bedrijfsvoering. Je komt te werken in de sector informatievoorziening. De verwerving betreft met name hardware, software, infrastructuur en daaraan gerelateerde diensten. De sectoren worden bij de verwerving ondersteund door het Team Informatie, Analyse & Toetsing. De dienst werkt verspreid over diverse PDC-locaties in het land en koopt voor ca. € 2 miljard per jaar in. Verwerven voor de politie is boeiend; veel producten en diensten die wij inkopen dragen direct bij aan de veiligheid van Nederland.

Tot de opdracht behoren het doen van aanbestedingen en het adviseren van de interne opdrachtgevers over de wijze waarop inkoopprocedures uitgevoerd dienen te worden.


Doelstelling

Het inzetten van de tactische inkoopprofessional streeft de politie naar voortgaande professionalisering van de inkoopfunctie IV en de bijdrage van inkoop IV aan de realisatie van de doelstelling van de Politie.


Verantwoordelijkheden:

Van jou wordt verwacht dat je de complexe (Europese) aanbestedingen succesvol uitvoert.

Tijdens de uitvoering van een aanbesteding werk je samen met een Producten- en dienstenmanager (PDM'er) uit eveneens de dienst Verwerving die tijdens de uitvoering van de aanbesteding overwegend een projectleidersrol vervuld. Het opbouwen van de relatie met de PDM'er behoort expliciet tot het takenpakket, zodanig dat met de gezamenlijke inspanningen een succesvolle aanbesteding wordt uitgevoerd.

Je bent mede- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en het behalen van de resultaten. 

In de uitvoering van complexe aanbestedingen kun je ondersteund worden door een inkoper. Jij bent dan verantwoordelijk voor de aansturing van deze collega. Aanbestedingen binnen de politie worden projectmatig aangepakt. Dat betekent dat je intensief samenwerkt met het projectteam en de Pdm'er in het bijzonder.


Planning

Start publicatie: 12-04-2024
Vragenstellen tot (NVI): 19-04-2024 08:00
Beantwoording vragen: 19-04-2024
Offertes indienen tot: 26-04-2024 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 26-04-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-07-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren