Senior Projectmanagement Officer (Sr. PMO)

Startdatum: 01-05-2024
Einddatum: 30-04-2025
Standplaats: Nieuwegein
Uren per week: 32-36
Optie tot verlenging : 2x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie, zoals financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie en ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.

De functie Senior Projectmanagement Officer valt binnen het centraal PMO van de sector PPI. Het PMO team draagt zorg voor kwaliteitsborging, standaarden, rapportage en analyse, resourcemanagement, training, functioneel beheer van de projectmanagement tool, en coaching en advies.

Als Senior Projectmanagement Officer vervul je een belangrijke rol. Je faciliteert hoogwaardige en efficiënte processen en standaarden aan programma's en projecten. Je coacht/begeleidt (nieuwe) programma- en projectmanagers, je begeleidt projectondersteuners, je rapporteert en je voert kwaliteitsreviews uit. Daarnaast ben je voor zowel het MT van PPI als voor de uitvoerende project/programmamanagers en -ondersteuners een centrale vraagbaak.


Doelstelling

Je maakt deel uit van de programma- en projectenorganisatie van de Politie.  Deze organisatie levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Politie. Samen met je team draag je bij aan een efficiëntere uitvoering van projecten en de verbetering van bijbehorende processen.


Verantwoordelijkheden:

Vakmatige taken:

  • je coacht en begeleidt (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners bij de opstart en tijdens de voortgang van programma's en projecten;
  • je adviseert en ondersteunt programmamanagers, projectmanagers en -ondersteuners in de toepassing van standaarden in hun projecten en programma's;
  • je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de processen van programma- en projectmanagement naar een hoger volwassenheidsniveau;
  • je overtuigt en faciliteert medewerkers ten aanzien van vernieuwingen in projectmanagement;
  • je beheert templates en instructies;
  • je voert kwaliteitsreviews uit op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in onze projectmanagement tool;
  • je bent centrale vraagbaak voor zowel de projectmedewerkers als voor het MT PPI; 
  • je levert een bijdrage aan het onderhouden van de PPI website (Agora) voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de organisatie.

Planning

Start publicatie: 13-02-2024
Vragenstellen tot (NVI): 19-02-2024 14:00
Beantwoording vragen: 20-02-2024
Offertes indienen tot: 28-02-2024 15:00
Beoordeling offertes (vanaf): 29-02-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 12-03-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren